Eric Leltz  RSS feed    

Burgerparticipatie Seringenstraat

Dinsdag 22 juli 2014

eric leltz

Na de verhuizing van de cliënten naar het hostel aan de van Broeckhovenlaan, krijgt de zorgvoorziening aan de Seringenstraat een nieuwe bestemming. Er worden tijdelijk jongeren uit de jeugdhulpverlening gehuisvest waarvoor 24 uurs toezicht nodig is.

Het oorspronkelijk plan was om 20 jongeren te huisvesten. Dit stuitte op bezwaren van omwonenden. Tegenover de bestemming wonen namelijk in een gezinsvervangend tehuis ook al 12 jongeren, niet veel verderop is het hostel en de buurt zou dan wel erg zwaar belast worden. Met 8 omwonenden is hierover onderhandeld en nu is afgesproken dat per augustus 12 jongeren komen en dat dit binnen 8 maanden wordt uitgebreid naar 16. Ook komt er een beheergroep die onder andere de vorm van bewoning gaat "monitoren" en een beheerovereenkomst opstelt waarin afspraken staan over de manier waarop het huis wordt bewoond, de invulling van wat als overlast bestempeld wordt, de voorwaarden die gelden voor de uitbreiding van het aantal bewoners en de verantwoordelijkheden van de partijen in de beheergroep. In deze beheergroep zitten 6 omwonenden die allen hebben deelgenomen aan de drie eerdere gesprekken en onderhandelingen.

De bedoeling is goed: burgers bij hun buurt betrekken. Maar de uitvoering moet niet op een teleurstelling uitdraaien. Immers van de 6 omwonenden die deelnemen aan de beheergroep wordt heel veel gevraagd. In een beheergroep waar professionals in de zin van "wiens werk het is" en goedwillende amateurs in de zin van "omwonenden die belang hebben maar het er allemaal bij doen" samenwerken, schuilt het gevaar dat je de laatste groep ongemerkt overvraagd. Naast de vergadertijd gaat het namelijk ook om het informeren van buurtbewoners, het achterhalen van wat leeft onder hen en het creëren van draagvlak. Dat vraagt naast tijd ook om vaardigheden. Niet iedereen zal hier over beschikken of heeft stilgestaan bij het belang hiervan.

Het is goed om de buurt mede verantwoordelijk te maken. Maar dit moet de buurt dan wel beseffen. En iedere buurtbewoner moet dan het gevoel hebben dat zijn stem wordt gehoord. De trein raast door en ergens in het proces komt het moment dat je hoort "jullie hebben toch mee kunnen praten". Dit kan achteraf tot teleurstelling leiden. Teleurstelling in de gemeente, teleurstelling in de Reinier van Arkel groep maar ook teleurstelling in de omwonenden die in de beheergroep zaten. Dus is de samenstelling van de beheergroep van eminent belang. Dan komt de vraag op "Waar zijn de leden van de beheergroep eigenlijk op geselecteerd?". Waren dit de vroege vogels? Was het hun beschikbaarheid? Of hun direct belang? Dan gaat het dus eerder om kwantiteit (we hebben 6 omwonenden nodig) dan om kwaliteit. Of gaat het toch om kwaliteit en spelen vaardigheden als "inlevingsvermogen", "omgevingsgevoeligheid", "onderhandelen", "communiceren" en "over het eigen belang heen kunnen kijken" een rol bij de selectie?

Als de omwonenden in de beheergroep niet namens de buurt spreken en onvoldoende mandaat hebben, kan dit tot ongewenste situaties leiden. Als hier niet zorgvuldig bij wordt stilgestaan blijft burgerparticipatie hangen in goede bedoelingen of kan zelfs leiden tot verdeeldheid binnen de buurt. Overdreven? Zie bijvoorbeeld de evaluatie burgerparticipatie in Almere.

Er is dus nog wel het een en ander om bij stil te staan anders blijft burgerparticipatie een doel in plaats van een middel en krijgt het vertrouwen van inwoners in burgerparticipatie een knauw. Dan schieten de gemeente 's-Hertogenbosch en de Reinier van Arkel groep hun doel mijlenver voorbij.Reactie geven

Naam *
Email *
Website
Bericht *

ArchiefRubrieken