Eric Leltz  RSS feed    

E-apps voor Ede

Vrijdag 05 juli 2013

eric leltz

Www.Data.overheid.nl is een mooi initiatief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties om gegevens van gemeentelijke overheden digitaal beschikbaar te stellen. Op deze wijze kunnen deze gegevens worden (her)gebruikt in nieuwe toepassingen die door inwoners kunnen worden ontwikkeld.

Omdat deze gegevens al in de bestanden van de gemeente zitten, hoeft het beschikbaar stellen niet veel te kosten. Een drempel is eerder een gevoel van onveiligheid. Maar het gaat alleen om gegevens die toch al openbaar zijn, bijvoorbeeld omdat ze op de gemeentelijke website worden getoond. Met een kleine inzet van de gemeente kan de service aan de inwoners aanmerkelijk worden verbeterd en vereenvoudigd.

Bovendien

  • sluit deze werkwijze aan bij een moderne manier van informatie verwerking,
  • wordt met publiek geld verzamelde informatie beschikbaar gesteld voor een open en transparant Ede,
  • geeft Ede op eenvoudige wijze invulling aan de Wet Openbaarheid van Bestuur,
  • wordt bij het ontwikkelen van applicaties gebruik gemaakt van "the wisdom of the crowd".

De gemeente Amsterdam heeft haar gegevens toegankelijk gemaakt voor iedereen. Hier was de wedstrijd "Apps for Amsterdam" aan verbonden. Op deze wijze zijn programma's ontwikkeld voor smartphones, web, ipad of Facebook. Zo zijn applicaties gemaakt waarmee de energiegegevens over gebouwen en woningen worden getoond en wordt een subsidieadvies gegeven. Met een ander programma kunnen scholen worden gevonden aan de hand van criteria als soort, onderwijsrichting of afstand. Met een andere applicatie kunnen de 178 nationaliteiten die in Amsterdam wonen worden ontdekt.

Tijd dat ook de gemeente Ede haar gegevens beschikbaar stelt om te worden hergebruikt in nieuwe, nuttige, waardevolle en leuke toepassingen. Het is dan aan ontwikkelaars om kansen te zien en iets met de gegevens te doen. Een wedstrijd is een mooie manier om dit proces op gang te brengen. Wat mij betreft mag de wedstrijd "eApps voor Ede" morgen beginnen.

ReactiesJan Kijlstra
Tja, maar Ede is Amsterdam niet. eApps voor Ede kan alleen werken als de gemeente ook de dats beschikbaar stelt. En in Ede is men, om het netjes te zeggen, heel erg prudent.
Bovendien zijn veel, heel veel stukken waar de burger belangstelling voor heeft niet digitaal. Of wel, maar niet openbaar.
Wie dat wil testen: kijk maar eens wat in Amsterdam te vinden valt over b.v.b. de Burgelijke Stand, en vergelijk dat met Ede.
Eric Leltz
Ede is inderdaad geen Amsterdam. Maar Ede is net als Amsterdam ook een gemeente in Nederland. Dus wat daar kan met gemeentelijke informatie, kan ook in Ede. Alleen moet de wil en het inzicht er zijn. En daar werk ik aan. Dat is een lange weg, maar ook die begint met een eerste stap. Bij politieke verandering gaat het om een lange adem.
Anastassia Adriaanse
Het Gemeentearchief Ede start met het beschikbaar stellen van Open Data. Informatie over bouwaanvragen van de Gemeente Ede over de periode 1903 tot en met 1942 is als eerste beschikbaar als Open Data. Meer informatie en de dataset vindt u op de pagina https://www.ede.nl/gemeente/gemeentearchief/open-cultuur-data/data-gemeentearchief-ede/bouwvergunningen-gemeente-ede-1903-1942/


Reactie geven

Naam *
Email *
Website
Bericht *

ArchiefRubrieken