Eric Leltz  RSS feed    

Initiatiefvoorstel vraagt om meer transparantie

Maandag 14 juli 2008

Ik heb al een paar keer geschreven over de stichting “Idee in uitvoering”. Een in de kern goed initiatief waarbij met van oorsprong geld verdiend door het verkopen van de kabelmaatschappij, mensen gelukkig worden gemaakt. Of zoals de stichting zelf schrijft in het jubileumboekje “twaalf jaar idee in uitvoering” is het “een fonds dat werkt aan verbetering van de kwaliteit van WONEN en LEVEN in de Gemeente Ede, door ondersteuning van initiatieven van Edese burgers op dit gebied”. Een nobel streven dus. En het gaat dan om initiatieven als:

  • De sporthal in Lunteren: € 90.000,00
  • Een lift voor voetbalvereniging Lunteren: € 7.500,00
  • Bijdrage aan het gebouw De Kei waar de muziekvereniging en een dansschool zijn gevestigd: € 90.000,00
  • Jongerencentrum PepTalk: ca € 6.000,00 voor muziekapparatuur
  • De DVO – sporthal te Bennekom: € 90.000,00
  • Een eigen gebouw voor muziekvereniging OBK te Bennekom: € 45.000,00
  • Ons Eigen Honk, het buurthuis van de Bloemenbuurt: € 45.000,00
  • Het Dorpshuis te Ederveen: € 70.000,00
  • Het speelplein van de Calvijnschool: € 15.000,00

Verder ging een niet nader genoemd bedrag naar Huis Kernhem. Zij kreeg deze bijdrage “in eerste instantie voor aanschaf van materialen voor de inrichting van exposities en later voor de beveiliging van de kostbare kunstwerken die tentoongesteld worden”. In de eerste 12 jaar is door “Idee in Uitvoering” voor bijna 2 miljoen euro besteed aan "mooier leven en wonen in de gemeente Ede". Dit is dus een fors bedrag. Via raadsleden in het bestuur en een wethouder als voorzitter is er een rechtstreekse relatie tussen de stichting en de edese politiek. En hoewel de raadsleden door de raad worden benoemd zitten zij daar op persoonlijke titel. Maar dit is voor de samenleving niet altijd duidelijk. Het zicht op de verantwoordelijkheid van de stichting en de raad lopen daar nog weleens door elkaar. Ik heb dit gemerkt toen ik hier begin dit jaar vragen over kreeg. Ik moest me min of meer verantwoorden waarom de ene vereniging wel een tegemoetkoming kreeg en de andere niet. Ik kon dit eigenlijk niet aangeven maar vind dit ook in eerste instantie een afweging die bij het bestuur van de stichting thuishoort. Als zij hun argumenten maar duidelijk kunnen benoemen. Maar ik was wel nieuwsgierig geworden naar de besteding van het geld. Daarom heb ik maar eens inzage gevraagd in de boeken. Maar tot mijn niet geringe verbazing werd hier enorm moeilijk over gedaan. Omdat ik tot op heden nog geen inzicht heb in de financiële handel en wandel van de stichting heeft mijn fractie samen met de fractie van D66 een initiatiefvoorstel ingediend waarin de raad zich moet uitspreken over dit soort constructies waarbij de raad is betrokken. Jammer, dat via deze weg een stukje transparantie moeten worden afgedwongen.Reactie geven

Naam *
Email *
Website
Bericht *

ArchiefRubrieken