Eric Leltz  RSS feed    

Creativiteit in organisaties

Woensdag 03 februari 2016

eric leltz

De omgeving waar een organisatie in functioneert is turbulent:

 • Kennis veroudert snel
 • Levenscycli van diensten en producten zijn kort
 • Grenzen van markten verschuiven
 • Arbeidsrelaties zijn in beweging
 • Concurrenten komen uit onverwachte hoek
 • Steeds weer nieuwe technologieën tuimelen over elkaar heen

In deze turbulentie moet een organisatie zich afvragen hoe ze succesvol kan zijn en blijven. Wendbaarheid, de mate waarin een bedrijf zich kan aanpassen, is dan een kritische succesfactor. Het gaat dan om het steeds weer zoeken naar nieuwe mogelijkheden op het gebied van bijvoorbeeld marketing, samenwerken, kwaliteit van de bedrijfsprocessen en de motivatie van medewerkers. Voor het signaleren en uitdenken van deze mogelijkheden is creativiteit nodig.

Langs drie lijnen kan een organisatie hier voor zorgen:

 1. Scheppen van een creatief klimaat
 2. Stimuleren van creatief denken
 3. Signaleren en evalueren van ideeën

1. Scheppen van een creatief klimaat

De bedrijfscultuur nodigt uit tot het kennisnemen van ideeën. Medewerkers krijgen tijd en ruimte om ideeën op te doen en met elkaar uit te wisselen. Mislukkingen bestaan niet maar worden gezien als kansen om te leren. Al is het om te weten hoe het niet moet.

2. Stimuleren van een creatief klimaat

Uitgangspunt is dat iedereen creatief kan zijn. Dit wordt aangewakkerd als er ruimte is om buiten de kaders te denken. Door dit "out-of-the-box" denken kunnen aan klanten maatoplossingen worden geleverd terwijl de tijd, het geld en de menskracht beperkt is. Dan kan de kwaliteit, als resultante van effectiviteit, nog meer omhoog. Technieken om ingesleten denkpatronen te verlaten zijn mindmapping, lateraal denken en brainstorming.

3. Signaleren en evalueren van ideeën

Het plaatsen van de aloude ideeënbus maakt het proces zichtbaar. Maar het is niet voldoende. Om duurzaam concurrentie voordeel te bereiken kunnen ook heldere doelen worden geformuleerd:

 • Iedere medewerker komt met tenminste 2 nieuwe ideeën per maand,
 • 40% van de omzet komt van producten en diensten die de laatste 2 jaar zijn ontwikkeld,
 • 10% van de tijd mag een medewerker met wat anders dan de eigenlijke taken bezig zijn

Dit vraagt om een transparante cultuur.Reactie geven

Naam *
Email *
Website
Bericht *

ArchiefRubrieken