Eric Leltz  RSS feed    

Een taskforce voor Kernhem

Dinsdag 22 april 2008

Zoals in bijna iedere wijk of dorp is er ook in Kernhem een wijkplatform. Het zou mooi zijn als dit platform namens de wijkbewoners kan spreken maar helaas is dit niet het geval. De diversiteit onder de bewoners is hiervoor te groot. Niet alleen in Kernhem maar ook in de andere wijken. Ieder heeft weer zijn eigen belangen. Zo zijn er in Kernhem 32 min of meer georganiseerde belangengroepen. Verschil met een wijkplatform is ook dat de belangengroepen opkomen voor een specifiek belang en dat het wijkplatform er ook is voor de sociale cohesie in de wijk. Zo organiseren zij bijvoorbeeld ook festiviteiten op Koninginnedag. Omdat er in Kernhem nog veel specifieke problemen zijn die samenhangen met de nog jonge geschiedenis van de wijk heeft de gemeenteraad een jaar geleden besloten dat er een Taskforce moet worden opgericht die de problemen in kaart brengt en zo veel mogelijk oplost. En deze Taskforce bestaat uit een delegatie van de bewoners en ambtenaren van de gemeente. Deze avond was er een afsluitend gesprek over de eindrapportage van de Taskforce. Duidelijk werd dat de communicatie vanuit de gemeente niet altijd even helder was. Ook werden er vraagtekens gezet bij de kaders die vooraf door de gemeente zijn gesteld. Zo mogen de verbreding van de N224, het nieuwe landgoed, de waterhuishouding en de centrale verwarmingsketel niet worden meegenomen in de Taskforce. Hier zijn andere overleggen voor. Maar voor de bewoners liggen juist hier wel veel pijnpunten. Door hier niet naar te kijken wek je op zijn minst de indruk dat er niet wordt toegewerkt naar een optimale en integrale oplossing van de problemen. In een eerdere fase hebben de bewoners kunnen reageren op het concept. Helaas hebben maar weinig bewoners hier gebruik van gemaakt. De wethouder legde dit destijds in de commissie vergadering uit als dat de bewoners wel tevreden zijn. Ik weet dat nog niet zo. Wat ik wel weet is dat de drempel om te reageren vrij hoog was. Je kon reageren via de website van de gemeente waar je dan eerst een document moest downloaden. Uiteindelijk staat in het eindrapport een top 10 van problemen. Hier kan de gemeente samen met de wijkbewoners de komende maanden mee aan de slag.Reactie geven

Naam *
Email *
Website
Bericht *

ArchiefRubrieken