Eric Leltz  RSS feed    

Sparkling Plastic

Vrijdag 07 april 2023

Eric Leltz

Als je deze zomer in het Brabantse Waalre bent en even wilt uitrusten dan kan dat op een bank bij de herdenkingsboom ‘100 jaar Waalre’. Die bank staat voor het multifunctionele gebouw ‘Huis van Waalre’. En de bank is niet zomaar een bank, het is een kleurrijke ronde bank, gemaakt van afvalplastic door de kinderen van alle basisscholen in Waalre. Zij hebben hiervoor ook zelf al het plastic verzameld. Samen met kunstenaar Kees van den Boogaart hebben zij dit plastic versnipperd, gesmolten en verwerkt tot de bank.

Sparkling Plastic

Kees is een van de initiatiefnemers van Stichting Sparkling Plastic, een broedplaats in ‘s-Hertogenbosch waar afvalplastic wordt gerecycled tot diverse gebruiksvoorwerpen. Aan deze bewerking zit een sociale, creatieve en educatieve kant. Het sociale aspect komt onder andere tot uitdrukking in de relatie met de plaatselijke sociale werkplaats, creativiteit is terug te vinden in de te maken voorwerpen. Geen eenmalige gadgets die weer snel uit de belangstelling raken en in het milieu verdwijnen, maar gebruiksvoorwerpen met een lang gebruiksleven. Voorbeelden naast de al genoemde bank zijn, tafels, kasten, speeltoestellen, prullenbakken en pergola’s. Het educatief aspect komt tot uitdrukking omdat nadrukkelijk de samenwerking met scholen wordt gezocht, waarbij in een workshop het hele proces van afvalplastic tot product de revue passeert en inzicht wordt gegeven in hoe recycling van plastic werkt. Zo worden scholieren al vroeg bewust om duurzaam om te gaan met hun directe leefomgeving. 

Zo’n workshop wordt ook met bedrijven gedaan. Dan gaat het meer om een bedrijfsuitje of teambuilding waarbij collega’s samen bijvoorbeeld een tafel maken die vervolgens op een prominente plek binnen het bedrijf wordt neergezet. 

Samen met de wijk

Ook in de Bossche wijk Hambaken zijn de bewoners aan de slag gegaan met plastic afval. In een jaar tijd werd daar door hen 200 kilo plastic afval verzameld. In de broedplaats van Sparkling Plastic is dit plastic stapsgewijs verwerkt tot kunstobjecten. Deze objecten zijn samen met de wijkbewoners tot stand gekomen. Er zijn bijeenkomsten geweest waarbij de bewoners konden aangeven wat ze mooi vinden en welke kleuren, vormen en onderwerpen ze bij de wijk vinden passen. Zo krijgt het kunstobject uiteindelijk de identiteit van de wijk, níet alleen omdat het uit afval uit de omgeving bestaat maar ook omdat bewoners betrokken zijn geweest tijdens het hele proces. Zo is het object een cadeau van buurtbewoners aan de buurt. 

Brug van afvalplastic

Met de gemeente ‘s-Hertogenbosch en partners als Avans Hogeschool, Spark Makers Zone en de provincie Noord Brabant wordt door Sparkling Plastic samengewerkt om een brug van afvalplastic te bouwen. Deze brug komt over een water in een park in ‘s-Hertogenbosch. Jaarlijks wordt in Noord-Brabant circa 280 kton kunststof afgedankt. Hiervan wordt slechts 13% gerecycled, de rest wordt verbrand. Door nieuwe hoogwaardige toepassingen te vinden voor gerecycled plastic willen de betrokken partijen dit percentage flink verhogen. Afvalplastic wordt dan een meer waardevolle grondstof, waardoor gestimuleerd wordt om meer afgedankte kunststoffen te recyclen. Overigens ook de brug zelf moet op termijn weer 100% gerecycled kunnen worden. 

En, ziet u al mogelijkheden voor uw gemeente?Reactie geven

Naam *
Email *
Website
Bericht *

ArchiefRubrieken