Eric Leltz  RSS feed    

Lerend vermogen

Donderdag 23 april 2015

eric leltz

In een interview met Denker des Vaderlands Marli Huijer, werd filosoof Bruno Latour aangehaald. Volgens hem zou bij elke technische vinding een ‘black box’ geschreven moeten worden waarin staat hoe en waarom die vinding is bedacht, wat de praktische consequenties zijn en wat de negatieve effecten zijn.

Het getuigt van een stevige portie 'oud denken' waar oorzaak en gevolg eenvoudig van elkaar te onderscheiden zijn. Onverwachte neveneffecten bestaan dan even niet. Toch zijn er voorbeelden genoeg waar bovenstaande exercitie een schijnzekerheid zou hebben opgeleverd:

  • de auto, bedoelt voor de arbeider om in het weekend een ontspannen ritje te maken, werd gebruikt om niet meer daar te wonen waar wordt gewerkt, en bracht uiteindelijk files,
  • het internet, bedoelt voor berichtenuitwisseling in een gesloten omgeving, bracht uiteindelijk de wereld in huis
  • de gezondheid van inwoners ging met sprongen vooruit toen de huizen werden aangesloten op de riolering

Je kunt niet vooraf bedenken wat allemaal kan omdat je niet weet wat je nog niet weet. Je kunt hooguit aangeven wat de bedoeling is. Ons lerend vermogen stelt ons steeds weer in staat om buiten de oorspronkelijke bedoeling om nieuwe mogelijkheden te zien.

De leefwereld is nooit rechtlijnig geweest. Maar in de (systeem)wereld handelen we daar wel naar. Daarmee hebben we veel bereikt. Maar we hebben de wereld nu zo ingewikkeld gemaakt dat deze werkwijze problemen oplevert. Reactie geven

Naam *
Email *
Website
Bericht *

ArchiefRubrieken