Eric Leltz  RSS feed    

De lessen van Maslow

Donderdag 14 mei 2009

eric leltz

Recent verscheen het rapport “banen of barbecues” van het wetenschappelijk bureau van GroenLinks. In het rapport wordt beschreven hoe de initiatieven om de sociale samenhang in de Utrechtse wijk Kanaleneiland te verbeteren tot niets hebben geleid. In plaats van te investeren in allerlei sociale bijeenkomsten als straatfeesten en vrouwencentra kan beter worden geïnvesteerd in werkgelegenheid en scholing is de conclusie uit het rapport. Want alle goede bedoelingen ten spijt, de effecten zijn verwaarloosbaar. Wie een beetje thuis is in de organisatiekunde kent de behoeftetheorie van Maslow. Maslow stelt dat de behoeften van een mens pas kunnen worden bevredigd als de onderliggende behoeften zijn ingevuld. Volgens deze theorie heb je bijvoorbeeld helemaal geen behoefte aan erkenning als je nog bezig bent met je dagelijkse strijd om te eten. Pas als je de zekerheid hebt dat je morgen ook te eten hebt ga je meer kijken naar de bovenliggende behoeften. De behoeften zijn vervat in een piramide van behoeften met van onder naar boven:

  • primaire behoeften als eten en drinken,
  • zekerheid dat wat ik vandaag heb ook morgen heb,
  • sociale behoeften als acceptatie door de omgeving
  • erkenning
  • zelfontwikkeling

In dit licht zijn de conclusies uit het GroenLinks onderzoek goed te begrijpen. Voordat mensen toe zijn aan hun sociale behoeften moeten eerst de onderliggende behoeften worden ingevuld. Het is daarom beter om eerst te zorgen voor werk en onderwijs. Hierna komen de sociale behoeften min of meer vanzelf. De huidige projecten zijn dus niet duurzaam. Ze verhelpen een symptoom maar de eigenlijke oorzaak blijft bestaan. Het is het verschil tussen het geven van een vis aan iemand die honger heeft of hem leren vissen. In het laatste geval creëer je de zekerheid dat de honger morgen ook kan worden gestild. Doe je dat niet dan is het dweilen met de kraan open en verandert er op de lange termijn niets. Dat zie je terug in de wijk waar de problemen van vandaag er vijf jaar geleden ook al waren. Hooguit zijn er andere hoofdrolspelers.

Beter kan worden ingezet op het stimuleren van het volgen van onderwijs en het creëren van een omgeving waar de goede voorbeelden voor het oprapen liggen. Investeer bijvoorbeeld in dagscholen waar kinderen van ’s ochtends tot ’s avonds lessen volgen en kansen krijgen om zich te ontwikkelen. Stimuleer ook de middenstand in de wijk. Wakker de ondernemersgeest aan zodat jongeren in hun directe omgeving voorbeelden zien waaraan zij zich kunnen optrekken. Daar kan het geld beter aan worden besteed.  

   Reactie geven

Naam *
Email *
Website
Bericht *

ArchiefRubrieken