Eric Leltz  RSS feed    

Edeleaks

Op deze pagina kunt u anoniem misstanden melden en vertrouwelijke documenten doorgegeven. Edeleaks is de lokale edese knipoog naar Wikileaks. Via Wikileaks zijn bijvoorbeeld misstanden aan de kaak gesteld over de oorlogen in Afghanistan en Irak en is de Amerikaanse diplomatie in verlegenheid gebracht door vertrouwelijke documenten te publiceren. Bij EdeLeaks gaat het primair om informatie van belang voor de edese samenleving. Dit mag u breed zien: van wantoestanden binnen bedrijven tot onderlinge afspraken bij verkopen.

Bekijk de documenten die ik voor u heb geselecteerd hier.

Werkwijze.

Hier onder kunt u veilig en anoniem documenten opsturen. Van alle documenten zal worden bekeken of het zinvol is deze naar buiten te brengen. Geruchten alleen zijn dus niet voldoende. De aangeboden documenten moeten duidelijk aantonen dat er iets niet in de haak is. Als dit het geval is, dan wordt een digitale kopie van het ontvangen document gemaakt en veilig opgeborgen. In het oorspronkelijke document worden alle stukken tekst die kunnen leiden naar de bron verwijderd. Daarna wordt het document op deze site openbaar gemaakt. Te zijner tijd zal het document ook op de website www.edeleaks.nl worden getoond.

Ik zal de plaatselijke pers op de hoogte brengen van publicaties maar het is aan hen om daar ook feitelijk iets mee te doen. Afhankelijk van de politieke lading van het document zal ik zelf actie ondernemen.

De documenten worden anoniem aangeboden. Dit betekent dat ik geen rechtstreekse terugkoppeling kan geven van de acties die worden ondernomen. U kunt de berichtgeving wel volgen via www.twitter.com/edeleaks

Opsturen van documenten

Eric Leltz
januari 2011

ArchiefRubrieken