Eric Leltz  RSS feed    

Twee petten

Maandag 14 november 2011

eric leltz

Onlangs is mevrouw Ligtelijn benoemd als wethouder voor  Gemeentebelangen. De wethouder blijkt ook lid te zijn van D66. Voor die partij stond zij in de vorige raadsperiode zelfs op de plaatselijke kandidatenlijst. D66 zit ook in de edese raad en is oppositie partij. De wethouder doet geen afstand van haar lidmaatschap en blijft dus lid van D66. Zo is D66, als oppositiepartij, min of meer lid van het college. De lokale fractie is dan ook erg blij met ‘hun’ wethouder in het college.

Maar is dit ook een gewenste, transparante, situatie? Of is dit vragen om moeilijkheden? Het kan nu voorkomen dat:

  • De nieuwe wethouder de Algemene ledenvergadering van D66 binnenstapt en meestemt over het verkiezingsprogramma van D66 voor 2014 of
  • De nieuwe wethouder gaat meestemmen over de kandidatenlijst voor de verkiezingen van 2014 of
  • De nieuwe wethouder gaat meestemmen over de lijsttrekker of
  • De nieuwe wethouder zichzelf kandidaat stelt.

Ook kan zij als partijlid nu al de fractievergaderingen van D66 Ede bijwonen.

Saillant detail is dat mevrouw Ligtelijn tot haar benoeming voorzitter was van de WWB raad en in die rol fel gekant was tegen de bezuinigingen op armoedebeleid. In haar nieuwe rol moet ze nu juist die bezuinigingen gaan uitvoeren. Die nieuwe rol en het verleden zullen dus nog wel de nodige discussie opleveren.

Is de wethouder door haar dubbele pet niet extra kwetsbaar? Moet hier worden ingegrepen? En als moet worden ingegrepen wie moet dit dan doen? En wat kan dan het beste worden gedaan?

Geplaatst in integriteit | Er is 1 reactie

Kunnen we duurzaam bouwen?

Woensdag 02 november 2011

ericleltz

Afgelopen week heeft mijn fractie schriftelijke vragen gesteld over de bouw van duurzame woningen op het ENKA terrein. Of eigenlijk juist het ontbreken van duurzame bouw.

Bij het bezoek onlangs van de Commissaris van de Koningin aan Ede bleek dat de duurzaamheidambities bij de bouw op het ENKA terrein stevig naar beneden zijn bijgesteld. Zo stond het nog in het klimaatplan 2009-2012 van de gemeente:

Met de ontwikkelaars van het Enka-terrein en Provincie Gelderland zullen wij een zeer energiezuinige en klimaatbestendig ingerichte (deel)wijk van circa 150 woningen realiseren als proeftuin voor de transitie naar klimaatneutrale nieuwbouw. De locatie is aangemeld als nationaal experimenteergebied. Gezamenlijke kennisopbouw en kennisdeling met andere belanghebbenden bij nieuwbouw in Ede, met het oog op toepassing in andere projecten, is een belangrijke randvoorwaarde voor onze inzet in dit project

En in 2008 ondertekenden de provincie Gelderland en de gemeente Ede in het kader van het provinciaal klimaatplan nog een samenwerkingsovereenkomst om op het Enka-terrein een energiezuinige wijk te bouwen. Deze wijk zou minimaal 60% energiezuiniger moeten worden dan bestaande wijken.

Nu blijkt dat bij de realisatie van de deelplannen geen enkele invulling is gegeven aan deze doelstelling. We zijn wel nieuwsgierig naar de reden en hebben daarom de volgende vragen gesteld:

  1. Op welke wijze gaat de gemeente Ede haar doelstelling uit het klimaatplan voor het Enka-terrein realiseren?
  2. Wat doet de gemeente Ede om dit binnen de looptijd van het klimaatplan, namelijk 2009-2012, te realiseren?
  3. Wat gaat de gemeente Ede doen om gebruik te kunnen maken van de bijdrage van de provincie Gelderland voor het klimaatbestendige deel van het Enka-terrein?
  4. Welke keuzes maakt de gemeente Ede in de huidige krappe bouwmarkt waarin duurzaamheidseisen vaak als kostenverhogend worden gezien?  
 

ArchiefRubrieken