Eric Leltz  RSS feed    

Woensdag 30 augustus 2006

Donderdag 31 augustus 2006
Deze dag was er een eerste bijeenkomst van de raadswerkgroep Ontwikkeling programmabegroting. Deze werkgroep bestaat uit een aantal raadsleden en ambtenaren. Namens GroenLinks/PE zit ik in de werkgroep. Het doel van deze werkgroep is om er voor te zorgen dat de programma begroting beter kan worden ingezet als stuurinstrument voor de raad en de gemeente. Het is dan van belang om te weten op welke manier de raad wenst te sturen. Bekend zijn de 4 ‘W’ vragen:
Wat willen we? Wat mag het kosten? Wat gaan we daarvoor doen? Wat vragen we aan de burgers?
Aan de hand van de eerste twee vragen stuurt de gemeenteraad, en aan de hand van de derde vraag bestuurt het college. De kunst is om en programmabegroting te ontwerpen waarmee de beoogde doelen kunnen worden bereikt. Dus een effectief en bruikbaar instrument waarmee de raad kan sturen, waarmee het college kan besturen en wat de inwoner snapt. Bovendien moet de begroting als het even kan beknopt zijn. Hele uitgebreide stukken worden nauwelijks gelezen. Het dwingt de raad ook om te sturen op hoofdlijnen. Voor waar dus een hele uitdaging. In dit overleg hebben we hier over van gedachte gewisseld en zijn vervolg afspraken gemaakt.

Maandag 28 augustus 2006

Woensdag 30 augustus 2006
Vandaag is de eerste fractievergadering na het zomerreces. De agenda stond in het teken van de voorbereiding op de commissie vergaderingen van volgende week. Niet echt controversiële onderwerpen. We gingen dan ook snel door de onderwerpen. Daarna was er nog tijd voor het ambtsgebed of beter tijd om te praten over het ambtsgebed. Hans Pasveer had voor de zomervakantie een artikel gegeven waar aan de hand van de begrippen inclusiviteit en exclusiviteit duidelijk werd gemaakt dat een ambtsgebed in de raadszaal op de wijze zoals dit in Ede wordt toegepast eigenlijk niet passend is. Inclusief wil dan zeggen dat ieder raadslid het ambtsgebed wenst en van exclusiviteit is sprake wanneer ook maar een raadslid geen behoefte heeft aan het ambtsgebed. Over dit onderwerp is door D66 een motie ingediend. Volgens deze motie moet het ambtsgebed gewoon worden afgeschaft. Deze motie zullen wij dan ook met de genoemde kanttekening over inclusiviteit en exclusiviteit steunen.

Donderdag 17 augustus 2006

Donderdag 17 augustus 2006
De vakantie loopt op zijn einde en zo langzamerhand begint het “gewone” leven weer zijn vorm te krijgen. Ik heb vandaag alle in de vakantie binnengekomen post doorgenomen. Daarbij zat ook de beantwoording door het college van mijn raadsvragen over het laten vallen van de ECO label in Kernhem. Ver buiten de afgesproken termijn van beantwoording van 30 dagen maar toch: een antwoord. Het college heeft een lange aanloop nodig om uiteindelijk niet te springen. Met veel woorden staat geschreven dat het college bepaalde ambities heeft bijgesteld omdat deze niet haalbaar zijn gebleken. Er wordt in de woorden van het college “geleerd van de ervaringen”. Daar kan natuurlijk niemand op tegen zijn! Reflectie en leren van ervaring past uitstekend bij een professioneel bestuur. Maar bij nadere bestudering van het antwoord blijf ik toch met vrijwel dezelfde vragen zitten als die ik had toen ik mijn reactie opstelde. Nog steeds vraag ik mij af of de ambities niet te snel worden losgelaten. En als de ambities achteraf te hoog blijken gegrepen wil ik wel weten of in het leerproces zit begrepen hoe we de ambities realistischer kunnen inschatten. Dat is wel zo handig voor de toekomst en tempert wellicht de verwachtingen. Kortom het antwoord stelt me niet gerust. Ik zal dit nog uitvoerig bespreken binnen de fractie.
Geplaatst in dagboek | Er is 1 reactie

Dinsdag 1 augustus 2006

Dinsdag 01 augustus 2006
Een paar weken geleden werd ik benaderd door een inwoner van Ede over de verkoop van twee woningen door de gemeente. Deze verkoop ging bij inschrijving maar bij nadere bestudering van de stukken bleek het niet om de verkoop van twee woningen te gaan maar om het recht om de woningen als het ware te mogen huren. Het bleek te gaan om een erfpacht constructie. De betreffende inwoner verbaasde zich over de gang van zaken omdat de gemeente een dubbelrol in het geheel speelt. Aan de ene kant wil de gemeente dat de woningen zoveel mogelijk geld opbrengen maar aan de andere kant wil zij ook zoveel mogelijk zeggenschap over het gebruik van de woningen. Om een en ander helder te krijgen heb ik een afspraak gemaakt met de ambtenaren die hier meer over weten. En zo zat ik vandaag samen met de inwoner van Ede op het gemeentehuis. Beide ambtenaren gaven aan dat er bewust voor verkoop in erfpacht is gekozen. Omdat de woningen in een belangrijk natuurgebied liggen is het van belang om vat te houden op het gebruik van de woningen. Verkoop in erfpacht is dan een mogelijke constructie hoewel deze niet zo vaak voorkomt in Ede. Hoewel alles keurig volgens de regels is verlopen blijft wel het gevoel hangen dat de gemeente van twee walletjes wil eten. Aan de ene kant moet de verkoop zoveel mogelijk opbrengen maar aan de andere kant wil de gemeente ook zoveel mogelijk zeggenschap over het gebruik van de woningen. Dit maakt het kopen van de woningen minder aantrekkelijk. Het is goed als de gemeenteraad zich eens uitspreekt over hoe zij wil dat de gemeente omgaat met dit soort tegenstrijdige belangen. Deze afspraak viel midden in mijn vakantie. Zoals altijd gebruik ik de vakantietijd om veel te lezen. De Volkskrant had afgelopen jaar een item over de sociale agenda. Hier horen een zestal essays bij zoals bijvoorbeeld over “het kapitale belang van de goed burgerschap”, “de duurzaamheids ambities” en “de emancipatie van de onderklasse”. Deze essays geven interessante aanknopingspunten voor het beleid van GroenLinks/PE voor het komende jaar. Verder ben ik het boek “de eendimensionale mens” van Herbert Marcuse uit 1968 (!) nog eens aan het herlezen. Opmerkelijk hoe goed Marcuse bijna 40 jaar geleden de samenleving kon duiden. Inzichten die nu nog steeds van waarde zijn. Ik zal ze zeker gebruiken in een artikel waaraan ik ook nog werk in deze vakantie. Het artikel gaat over het gebrek aan inspirerend leiderschap in professionele organisaties en het heeft als werktitel “verkeerd verbonden”. In mijn ogen wordt er nog veel te veel controlerend leiding gegeven in plaats van de ruimte te geven aan de creativiteit van de medewerkers. Dit komt omdat er geen vertrouwen is in elkaar. En dit komt weer omdat er geen verbinding is tussen leiding en medewerkers. Deze lijn wil ik ook graag doortrekken naar de politiek. Ook daar hoort een verbinding te zijn. Maar dan tussen gemeentebestuur en haar inwoners. Zodra er een verbinding is ben je ook bereid om je voor elkaar in te zetten. Maar ja, dat moet ik dus nog beter uitwerken en dat komt dus in het artikel.
 

ArchiefRubrieken