Eric Leltz  RSS feed    

Regie

Maandag 31 december 2012

eric leltz

Het regeerakkoord maakt dat de positie van huurders op de sociale huurdersmarkt er niet beter op wordt. Huurders lijken te worden getroffen door een tweezijdig zwaard. Aan de ene kant dreigt door de recessie een mogelijk terugval in inkomen, aan de andere kant dreigt een huurverhoging. Dit omdat wooncorporaties afdracht moeten betalen om de rijksbegroting op orde te brengen. Dit zal ongetwijfeld worden doorberekend in de huren. Daarnaast moeten de wooncorporaties ook huurbelasting gaan heffen. De maximale huurprijzen kunnen ook nog stijgen omdat deze worden gekoppeld aan de WOZ-waarde van de woning. Als de waarde van de woning dus hoog is, gaat de huurprijs mee omhoog. Dit lijkt redelijk, immers dan huren mensen een dure woning, maar zorg er dan wel voor dat er voldoende vervangende woonalternatieven zijn. Hier gaat het echter mis.

Wooncorporaties halen hun inkomsten grotendeels uit de huren. Hiermee investeren zij in nieuwbouw en voeren zij renovatie uit. Maar voor de grootschalige nieuwbouw zijn leningen onontbeerlijk. Deze leningen worden verstrekt door het waarborgfonds sociale woningbouw (WSW). Maar deze stichting is zeer voorzichtig geworden met het verstrekken van leningen. Wooncorporaties kunnen daarom steeds moeilijker geld lenen. Om deze reden zijn elders in Nederland al veel nieuwbouwprojecten gestopt. Bestaande huurders die eventueel willen kopen en zodoende een huurhuis beschikbaar stellen, hikken tegen het verkrijgen van een hypotheek aan. Banken zijn hier zeer terughoudend in geworden. Een starterslening kan dan helpen maar daarmee maken de kopers nog meer schulden. Overigens moeten er dan ook geschikte en betaalbare woningen te koop zijn. Dit is ook niet altijd zo.

Kortom, de woningmarkt zit muurvast. Hier is een rol weggelegd voor de gemeente. Het zou haar sieren als ze de regierol naar zich toetrekt en met partijen als wooncorporaties, huurdersbond, makelaars, projectontwikkelaars en inwoners om de tafel gaat zitten om de gevolgen van het regeerakkoord voor de woningmarkt in Ede en eventueel de Food Valley in kaart te brengen. Dat is een begin om uit de impasse te komen.

Geplaatst in Woningmarkt | Er is 1 reactie

Permar

Dinsdag 18 december 2012

eric leltz

Afgelopen week stond het beschikbaar stellen van €2 miljoen aan Permar op de raadsagenda. Dit bedrag is nodig voor de reorganisatie. Voor deze reorganisatie is een driejaren plan opgesteld maar dit plan hield onvoldoende rekening met de gewijzigde wetgeving, beschreven in de participatiewet, en is wat de omzet betreft veel te optimistisch. In een krimpende markt en een sector die zwaar onder druk staat, is het zeer onwaarschijnlijk dat Permar winst gaat maken. Zeker als je bedenkt dat Permar al jaren met verlies draait. Ook zijn er geen momenten vastgesteld dat de plannen kunnen worden bijgesteld. Wat mijn fractie betreft kwam het neer op het beschikbaar stellen van een zak met geld. Vervolgens kun je 3 jaar lang niets meer doen. Ook als de verwachtingen achterblijven kan door de directie eenvoudig worden gezegd "rustig geef ons nog even de tijd, de drie jaar zijn nog niet om". En ondertussen heeft de interim directeur zijn salaris voor 3 jaar veilig gesteld.

Hoewel Permar voor GroenLinks/PE geen winst hoeft te maken en ook iets mag kosten , is mijn fractie niet zonder meer bereid de gevraagde €2 miljoen beschikbaar te stellen. Dan willen we een reëel plan in plaats van het geven van een vrijbrief.

Op de valreep is het college vlak voor de vergadering gekomen met een aanvullend stappenplan, inclusief tijdpad en financiële onderbouwing. Ook wordt het geld gefaseerd beschikbaar gesteld. Het lijkt een stap in de goede richting maar dit stuk hebben we onvoldoende kunnen bestuderen. Vandaar onze tegenstem.

Overigens staat op het nieuwe plan de aanduiding "geheim". De vergadering van de gemeenteraad was openbaar. dus is het de vraag waar we nu over besloten hebben afgelopen donderdag?

Geplaatst in Permar | Er zijn geen reacties

Respect

Donderdag 13 december 2012

tolerantie

De dood van grensrechter Nieuwenhuizen heeft alle aandacht gekregen en terecht natuurlijk. Bestuurders, politici en wie niet vielen over elkaar heen. Het amateurvoetbal werd afgelast en in plaats hiervan kwamen praatsessies. Maar ik vrees dat als het hierbij blijft, we snel weer over zullen gaan tot de orde van de dag. Want het probleem zit diep.

Ik heb begrepen dat de grensrechter is geslagen en getrapt en dat daarna de vermeende daders gewoon nog in de kantine hebben gezeten. Kennelijk was het in elkaar trappen van de grensrechter voor de voetbalgemeenschap niet voldoende om actie te ondernemen. Pas toen de grensrechter in de avond naar het ziekenhuis werd vervoerd kwam er enigszins actie die helemaal op gang kwam en uitliep in een nationale verontwaardiging, bij het overlijden van de man een dag later.

Maar zolang het in elkaar trappen van een ander onvoldoende reden is om mensen aan te spreken en aangifte te doen is er nog een lange weg te gaan. De voetbalwereld, de KNVB voorop, heeft te lang getolereerd dat mensen op een ongepaste manier met elkaar omgaan. Voorbeelden zien we wekelijks in het professionele voetbal. Een platform waar anderen zich graag aan spiegelen. Daar mag de KNVB zich eens over bezinnen.

En voetbal is een afspiegeling van de samenleving. Ook daar wordt ongepast gedrag soms te gemakkelijk afgedaan. Het probleem van het voetbalveld, is dus een probleem van de hele samenleving.

 

ArchiefRubrieken