Eric Leltz  RSS feed    

Het doek is gevallen

Maandag 29 augustus 2011

eric leltz

Het doek is toch gevallen. Directeur Spiegelenberg van Permar is vandaag opgestapt. In een persbericht worden door het bestuur als redenen aangedragen de bezuinigingen van het Rijk en de invoering van de wet “werken naar vermogen”. Precies dezelfde redenen die werden genoemd om begin dit jaar het onverwachte vertrek van Spiegelenberg als lijsttrekker van de PvdA voor de Provinciale Staten verkiezingen te verklaren. Maar toen om juist te kiezen voor Permar. Achteraf bleek zijn vertrek als lijsttrekker een wat minder vrijwillig karakter te hebben en was een discriminerende uitspraak over Turken en Marokkanen in besloten kring gedaan, de ware reden om terug te treden.

De timing van het  vertrek vandaag is opmerkelijk omdat in hetzelfde bericht waar het bestuur het vertrek van Spiegelenberg aankondigt en de waardering voor zijn werk in de afgelopen 7 jaar uitspreekt, ook staat dat de halfjaar cijfers van Permar tegenvallen en de resultaten van het verdiepende onderzoek van de Transitium groep naar de interne cultuur, de financiën en de toekomst van Permar, bekend zijn (zie http://www.ericleltz.nl/blog/juni/2011/0.html ). Dat roept op zijn minst toch weer vragen op. Voor zowel de goed als de slecht verstaander is 1+1 dan al snel 2.

Geplaatst in Permar | Er is 1 reactie

Ruimte voor stadslandbouw

Maandag 15 augustus 2011

eric leltz

Een zelfpluktuin hier, een moestuin daar. Wat zou het mooi zijn als dat aanwezig was in Ede. Steeds meer gemeenten maken ruimte voor ‘stadslandbouw’. En ook in Ede is hier ruimte voor.

Stadslandbouw is de productie van groente en fruit in moestuinen, parken en achtertuintjes in en rond de stad voor consumptie door bewoners. Stadslandbouw kan bestaan uit bijvoorbeeld eetbaar groen in de stad, plukfruit in parken en bij scholen. Ook het aanleggen van tuinen op braakliggende grond en het in contact brengen van inwoners met boeren vallen er onder.  Almere, Culemborg, Eindhoven, Meppel en zelfs een dichtbevolkte stad als Amsterdam gingen Ede hierin al voor. En daar kunnen we van leren. In Almere wordt landbouw bedreven op gronden waar volgens de plannen uiteindelijk op gebouwd gaat worden, in Culemborg is de stadsboerderij Caetshage aangelegd, in Eindhoven zijn drie stadspoorten aangebracht als verbinding tussen platteland en stad, in Meppel is veel aandacht voor beleefboerderijen en in Amsterdam vinden onder de paraplu van "farming the city" veel initiatieven plaats.

In Ede kunnen we denken aan:

 • Pluktuinen met fruitbomen speciaal voor mensen die een abonnement nemen en zelf komen oogsten zoals bij de nieuwe Ronde in Wageningen,
 • Educatietuinen, eventueel in combinatie met speelveldjes, voor scholen,
  vrije zones met veel natuurlijke bessenstruiken voor iedereen om jam,  sap en wijn te maken,
 • Buiten de bebouwde kom laagdrempelige recreatieterreinen zoals langs de weg naar Otterlo,
 • Plaatsen aan de rand van het bos waar trapveldjes zijn. Een paar banken, tafels en een plek om te barbecueën is al voldoende,
 • Groenstroken bij woningen in beheer geven van omwonenden.

Hiermee bereik je dat:

 • Inwoners meer betrokken worden bij het groenonderhoud,
 • Braakliggende terreinen, waar de plannen vanwege de crisis stil liggen, een tijdelijke groene bestemming krijgen,
 • Inwoners dichter bij de oorsprong van voedsel komen,
 • Er een verbinding wordt gelegd tussen stad en platteland.

Het zorgt bovendien voor gezelligheid en sociale contacten en het is een middel om de opwarming in steden door klimaatverandering te verminderen.

De gemeente Ede hoeft dit niet alleen te doen. Natuurlijke partners kan zij vinden in:

 • Vereniging van volkstuinders
 • Groenhorst College
 • Stichting milieu werkgroepen Ede
 • Permar

Iets waar zeker ook kansen liggen is samenwerking met de allochtone verenigingen. Allochtonen zijn nu al goed vertegenwoordigd als volkstuin bezitter. Er kan ook gewerkt worden met medewerkers van Permar voor bijvoorbeeld het groot onderhoud en er kunnen stageplekken voor bijvoorbeeld het Groenhorst college worden gecreëerd. Op deze wijze kan het “low-budget” worden gehouden.

Kortom een pleidooi om stadslandbouw een plaats te geven in het groenbeleid van de gemeente Ede.

 

ArchiefRubrieken