Eric Leltz  RSS feed    

Dinsdag 29 mei 2007

Donderdag 31 mei 2007
Vanmiddag heb ik gesproken met Bert Komdeur, fractievoorzitter van het CDA en plaatsvervangend voorzitter van de Raad. Het ging over de waarnemend burgemeester. Vorige week maandag hebben alle fractievoorzitter met een kandidaat gesproken. Deze werd echter vrijwel unaniem te licht bevonden. En dan niet zozeer als bestuurder, hoewel de kandidaat geen burgemeesterservaring heeft, maar wel als projectleider voor een specifieke opdracht. En deze opdracht is het binnenhalen van het geld voor het verdiepte spoor. Het is bij zo’n opdracht toch wel belangrijk dat je goede ingangen in Den Haag hebt. Er was nu een nieuwe kandidaat in zicht. Maar in tegenstelling tot vorige week, toen de Commissaris van de Koningin de fractievoorzitters nog de ruimte gaf en zij hun mening konden vormen aan de hand van een kennismakingsgesprek, zat er nu meer druk op de ketel om snel met de nieuwe kandidaat in zee te gaan. En dat heeft alles te maken met de statuur van deze persoon en het voldoen aan de competenties die de fractievoorzitters nodig achten voor de waarneming. Ik heb Bert gezegd dat ik geen enkel probleem met de genoemde persoon heb. Ook van de andere fractievoorzitters kwam er groen licht. Dit signaal gaat terug naar de Commissaris van de Koningin en op zeer korte termijn zal de benoeming bekend worden gemaakt.

Woensdag 30 mei 2007

Donderdag 31 mei 2007
Vandaag is dus bekend gemaakt dat Tineke Netelenbos waarnemend burgemeester in Ede wordt. Het ziet er naar uit dat zij op zeer korte termijn kan beginnen. In ieder geval is het een persoon die voldoet aan de profielschets voor de waarnemer zoals opgesteld door de fractievoorzitters. Ik zat tijdens de bekendmaking al op het gemeentehuis in verband met het voeren van sollicitatiegesprekken met kandidaat leden voor de rekenkamercommissie. Deze commissie verricht onafhankelijk onderzoek van het door de gemeente uitgevoerde bestuur. De commissie kan zelf haar onderzoeksagenda bepalen maar het is natuurlijk wel van belang dat zij de onderwerpen oppikken die leven in de edese samenleving. Er zijn in totaal 62 brieven binnengekomen en hieruit zijn 10 kandidaten geselecteerd. De sollicitatiecommissie bestond uit twee leden van de huidige rekenkamercommissie, twee raadsleden, de griffier en de gemeentesecretaris. Deze groep hebben we in tweeën gedeeld en de kandidaten hebben met beide groepen een half uur gesproken. Na afloop van de gesprekken zijn de twee groepen weer bijeen gekomen en hebben we meteen een selectie gemaakt. Zodoende werd het een hele zit.

Donderdag 31 mei 2007

Donderdag 31 mei 2007
Op het ongebruikelijk tijdstip van 13.30 uur begon vanmiddag een bijzondere raadsvergadering. Vandaag neemt Roel Robbertsen officieel afscheid als burgemeester van Ede. Acht sprekers bespeelde de loftrompet. Wat bleef hangen was het beeld van een gedreven, efficiënt en effectief werkend man die goed kan luisteren en vervolgens snel uitvoerbare en haalbare besluiten kan nemen. En dan moet je af en toe risico durven te nemen want “als de angst regeert gebeurt er niets meer in een land”. Geen slechte eigenschappen voor een bestuurder. In zijn slotwoord gaf Roel aan dat hij zich gelukkig prijst dat hij een bijdrage heeft mogen leveren aan een samenleving waar respect en eerbied voor elkaar is. Het is meer dan de moeite waard om je te verdiepen in de cultuur van mensen met een andere achtergrond en je af te vragen waarom mensen bepaalde dingen belangrijk vinden of juist niet. Hij eindigde met de woorden: “Ede, het gaat je goed”. Daarop voortbordurend schrijf ik: “Roel, het gaat je goed in Utrecht”. En met de toegeschreven eigenschappen zal dit best wel lukken.

Vrijdag 25 mei 2007

Zaterdag 26 mei 2007
In het Coalitieakkoord is opgenomen dat de nalatenschap van de oude Vreemdelingenwet wordt afgewikkeld. Daartoe wordt een regeling getroffen waarbij onder bepaalde voorwaarden aan vreemdelingen, die onder de oude vreemdelingenwet een asielaanvraag hebben ingediend en nog steeds in Nederland zijn, een verblijfsvergunning wordt verleend. Dit wordt gekoppeld onder meer aan overeenstemming met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). De afgelopen dagen heeft ons raadslid Mustafa de ontwikkelingen op de voet gevolgd. Er zit nu eindelijk schot in de zaak en een akkoord lijkt er nu toch echt aan te komen. Dit roept ook meteen vragen op over hoe de gemeente Ede dit verder uitwerkt. Deze vragen zijn:
1. Heeft de gemeente aan de VNG laten weten wat haar standpunt is met betrekking tot het akkoord? 2. Zo ja, heeft de gemeente ingestemd met het akkoord? 3. Zo nee, waarom heeft de gemeente niet ingestemd? 4. Als de gemeente de VNG niets heeft laten weten wat is hiervan de reden? 5. Hoe gaat de gemeente om met uitgeprocedeerde asielzoekers?
Vandaag hebben we deze brief naar het college gestuurd.

ArchiefRubrieken