Eric Leltz  RSS feed    

Betaalbare huur

Dinsdag 11 maart 2014

eric leltz

Hier 9 punten waarmee het gemeentebestuur aan de slag kan om te zorgen voor betaalbare huurwoningen. Het gemeentebestuur van Ede:

  1. Moet projectontwikkelaars veel krachtiger houden aan hun sociale woningbouwopdracht,
  2. Kan de grondprijs laten zakken zodat woningen met een maximale huur van €600 kunnen worden gebouwd,
  3. Moet haar eigen afspraken nakomen zoals op het kazerneterrein waar per jaar 75 sociale nieuwbouwwoningen waren beloofd,
  4. Kan binnen FoodValley nagaan of er een gezamenlijke investeringscapaciteit is te realiseren,
  5. Kan de mogelijkheid tot uitgestelde betaling introduceren,
  6. Kan eisen stellen bij bestemmingsplannen hoeveel nieuwbouw voor welke prijs voor sociale huur moet worden gerealiseerd,
  7. Kan grond verpachten aan iedereen die door slim te bouwen de (huur)prijs laag kan houden,
  8. Kan zorgen voor iets duurdere huur- en koopwoningen zodat mensen die graag willen doorstromen niet noodgedwongen in goedkope woningen blijven zitten,
  9. Kan voorwaarden creëren zodat woningbouwcorporaties gaan investeren in energiezuinigheid zodat de woonlasten omlaag gaan waarmee huurverhoging kunnen worden opgevangen.
Geplaatst in Woningmarkt | Er is 1 reactie

Regie

Maandag 31 december 2012

eric leltz

Het regeerakkoord maakt dat de positie van huurders op de sociale huurdersmarkt er niet beter op wordt. Huurders lijken te worden getroffen door een tweezijdig zwaard. Aan de ene kant dreigt door de recessie een mogelijk terugval in inkomen, aan de andere kant dreigt een huurverhoging. Dit omdat wooncorporaties afdracht moeten betalen om de rijksbegroting op orde te brengen. Dit zal ongetwijfeld worden doorberekend in de huren. Daarnaast moeten de wooncorporaties ook huurbelasting gaan heffen. De maximale huurprijzen kunnen ook nog stijgen omdat deze worden gekoppeld aan de WOZ-waarde van de woning. Als de waarde van de woning dus hoog is, gaat de huurprijs mee omhoog. Dit lijkt redelijk, immers dan huren mensen een dure woning, maar zorg er dan wel voor dat er voldoende vervangende woonalternatieven zijn. Hier gaat het echter mis.

Wooncorporaties halen hun inkomsten grotendeels uit de huren. Hiermee investeren zij in nieuwbouw en voeren zij renovatie uit. Maar voor de grootschalige nieuwbouw zijn leningen onontbeerlijk. Deze leningen worden verstrekt door het waarborgfonds sociale woningbouw (WSW). Maar deze stichting is zeer voorzichtig geworden met het verstrekken van leningen. Wooncorporaties kunnen daarom steeds moeilijker geld lenen. Om deze reden zijn elders in Nederland al veel nieuwbouwprojecten gestopt. Bestaande huurders die eventueel willen kopen en zodoende een huurhuis beschikbaar stellen, hikken tegen het verkrijgen van een hypotheek aan. Banken zijn hier zeer terughoudend in geworden. Een starterslening kan dan helpen maar daarmee maken de kopers nog meer schulden. Overigens moeten er dan ook geschikte en betaalbare woningen te koop zijn. Dit is ook niet altijd zo.

Kortom, de woningmarkt zit muurvast. Hier is een rol weggelegd voor de gemeente. Het zou haar sieren als ze de regierol naar zich toetrekt en met partijen als wooncorporaties, huurdersbond, makelaars, projectontwikkelaars en inwoners om de tafel gaat zitten om de gevolgen van het regeerakkoord voor de woningmarkt in Ede en eventueel de Food Valley in kaart te brengen. Dat is een begin om uit de impasse te komen.

Geplaatst in Woningmarkt | Er is 1 reactie
 

ArchiefRubrieken