Eric Leltz  RSS feed    

Maandag 29 mei 2006

Dinsdag 30 mei 2006
Deze avond een lezing over de invoering in Ede van de WMO (wet maatschappelijke ontwikkeling) bijgewoond. Deze wet gaat als het goed is, de tweede kamer moet hier nog over spreken, per 1 januari 2007 in. Uitgangspunten van de WMO is dat de burgers zoveel mogelijk zelfredzaam zijn voor wat betreft de huishoudelijke verzorging. Voor de echte zware zorg blijft de regeling via de AWBZ van kracht. De uitvoering van de huishoudelijke zorg zoals wassen, boodschappen doen, gezelschap houden, dient zoveel mogelijk door familie en vrienden in de directe omgeving te worden uitgevoerd. De gemeente faciliteert deze zogehete mantelzorgers. Het doel van de wet is dat iedereen zo lang mogelijk mee kan doen (en dus geen beroep doet op dure voorzieningen) maar daar is dan wel hulp van anderen bij nodig. De burger is in de eerste plaats zelf verantwoordelijk om dit te organiseren. De WMO heeft een sociale kant maar is ontegenzeggelijk ook een bezuinigingsmaatregel. De huishoudelijke zorg waarvan we gewend waren dat deze door externe instanties wordt uitgevoerd is onbetaalbaar geworden. Vandaar dat een beroep wordt gedaan op de vrijwilligers uit de directe omgeving. De angst is dan wel dat deze vrijwilligers onvoldoende toe komen aan hun eigen ontwikkeling. Omdat de mantelzorg traditioneel veel door vrouwen wordt gedaan kan de wet daarom negatieve gevolgen hebben voor de emancipatie.

Maandag 22 mei 2006

Maandag 22 mei 2006
Vandaag heb ik met een aantal raadsleden een bezoek gebracht aan Permar. Dit is een van de publiekrechtelijke organisaties in Nederland die de Wet sociale werkvoorziening uitvoeren. Door Permar kunnen ruim 800 mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking hun capaciteiten onder aangepaste arbeidsomstandigheden optimaal inzetten. Permar voert haar activiteiten uit voor de gemeenten Barneveld, Ede, Renkum, Scherpenzeel en Wageningen. Deze activiteiten bestrijken een breed veld. Aan de ene kant gaat het om wat zij noemen ‘mens ontwikkel trajecten’ en aan de andere kant om productie op het gebied van bijvoorbeeld groenbeheer en fabricage. Jarenlang lag de nadruk op het maken van productie, pas sinds kort ligt de nadruk meer op de ontwikkeling van de medewerkers. Permar maakt dus een ontwikkeling door van een productie gestuurde organisatie naar zoals zij dat noemen "een mens ontwikkel bedrijf". Ik ben rondgeleid door het complex aan de Horalaan en de directeur de heer Spiegelenberg heeft het een en ander verteld over Permar. Van hem hoorde ik dat Permar een samentrekking is van PERsoonlijke MARketing maar ook dat Permar er naar streeft om een derde van de medewerkers te detacheren bij andere bedrijven, een derde te laten werken buiten de beschutte omgeving van Permar en een derde binnen de beschutte omgeving. Voor de financien is Permar voor het grootste gedeelte afhankelijk van de provincie en de aangesloten gemeenten maar meer en meer moet Permar zichzelf kunnen bedruipen. Het geheel werd afgesloten met een buffet, maar dit heb ik maar overgeslagen omdat ik er als zelfbenoemd vegetariër niet veel te zoeken had.

Donderdag 18 mei 2006

Zaterdag 20 mei 2006
Vandaag geen politieke afspraken en kon ik de tijd nemen om de kranten te lezen. Zowel de Edesepost als Edestad hadden aandacht voor de raadsvragen die Groenlinks/PE heeft gesteld naar aanleiding van het bijstellen van de Eco ambities in Kernhem. Met een half oor ook nog geluisterd naar de jaarlijkse desillusie: het songfestival. Of beter gezegd de voorronde van het songfestival. Ook dit jaar zal Nederland het hoofdpodium niet mogen betreden omdat ze simpelweg niet door de voorrondes heen zijn gekomen. Dat blijkt ieder jaar nog een zeer lastige opgave te zijn.

Zaterdag 20 mei 2006

Zaterdag 20 mei 2006
Gisteren belde de lokale omroep naar aanleiding van de berichten in de krant over Kernhem, met de vraag of ik vandaag in het radio programma “middag magazine” een toelichting hierop kon geven. Dat doe ik natuurlijk met alle plezier. In het programma heb ik aangegeven dat wanneer de gemeente samen met de bewoners besluit om een Eco wijk in te richten je deze ambitie niet zomaar opzij moet schuiven. Daar moeten dan wel heel goede redenen voor zijn. Wij kennen die redenen niet en vandaar de raadsvragen. Door de ambitie bij te stellen geef je als gemeente een heel verkeerd signaal af aan de bewoners. Immers goed zijn voor het milieu gaat niet altijd vanzelf. Daar is een attitude en gedragswijziging voor nodig. Als je hier moeite mee hebt, wat ik me in bepaalde gevallen heel goed kan voorstellen, dan is het verleidelijk om bij de eerste de beste hobbel te wijzen naar de gemeente die het ook niet meer zo hoog neemt met het milieu. Dat is natuurlijk niet de weg die we in moeten gaan. Daarom zal Groenlinks/PE alles op alles zetten om de milieu ambities voor Kernhem te handhaven.

ArchiefRubrieken