Eric Leltz  RSS feed    

Donderdag 9 maart 2006

Donderdag 16 maart 2006
Vandaag was onder leiding van de grootste partij (CDA, Wilke Dekker) het eerste gesprek om uit te zoeken hoe het bij de partijen zit met de bereidheid om mee te werken aan het vormen van een convenant en om collegeverantwoordelijkheid te dragen. Namens GroenLinks/PE zaten Liesbeth en ik aan tafel. Vele collegevarianten passeerden de revue maar bij alle varianten was het CDA prominent aanwezig. Ik heb namens GroenLinks/PE het standpunt verwoord zoals afgesproken in het overleg met de fractie van afgelopen dinsdag: We zijn bereid om mee te werken aan convenantvorming en suiten geen partij uit. Als een van de partijen vindt dat ze GroenLinks/PE nodig heeft in het college, zijn we bereid om hierin zitting te nemen. Vooraf stellen we geen nadere voorwaarden. Natuurlijk gaat het bij het vormen van het college om de grote partijen en spelen wij maar een kleine rol. Zowel het CDA als de VVD sturen aan op een voortzetting van het huidige college. Beiden sluiten ook de SGP buiten. Wij hebben aangegeven dat we 5 wethouders voldoende vinden maar daar waren niet alle partijen voor. Er werd zelfs gesproken van een coalitie van de huidige partijen aangevuld met Gemeentebelangen. Dan zouden 6 wethouders op zijn plaats zijn. Maandag aanstaande komen we weer bijeen. Thuisgekomen heb ik de verkiezingsuitslag nog eens nader bekeken. De lijstverbinding met de PvdA heeft ons een derde zetel opgeleverd. De lijstverbinding was voor wat betreft het aantal zetels dus een goede keuze geweest. Al met al betekent de uitslag wel dat we er de komende periode keihard tegenaan moeten om het aantal stemmers weer op peil te brengen. Vooralsnog een heerlijke uitdaging.

Maandag 13 maart 2006

Donderdag 16 maart 2006
Deze avond was de tweede bespreking over de coalitievorming. Liesbeth en ik waren wederom namens GroenLinks/PE aanwezig. Doel van deze bijeenkomst was om aan te geven welke partijen de convenantsvorming ingaan. De informateur vatte de bijeenkomst van afgelopen donderdag samen in de volgende conclusies: • alle fracties willen een afspiegelingscollege • alle fracties op D66 na vinden dat de huidige coalitiepartijen aan de coalitiebesprekingen moeten deelnemen • de meeste fracties willen uitgaan van 5 wethouders • maar een coalitie van 6 wethouders wordt niet uitgesloten • alle partijen hebben een wethouders kandidaat genoemd Er zijn dan drie reële varianten: 1. huidig college gaat door met 5 wethouders 2. zie 1 maar met de SGP en dan met 5 of 6 wethouders 3. zie 1 maar dan met Gemeentebelangen en met 6 wethouders Van deze drie heeft voorstel 1 de voorkeur van de informateur omdat deze variant de minste inhoudelijke obstakels geeft. Ik heb aangegeven dat de tweede conclusie niet juist is. Afgelopen donderdag hebben wij gezegd geen voorkeur te hebben voor bepaalde partijen maar we hebben overigens ook geen bezwaar tegen variant 1. Wel hebben we bezwaar tegen de varianten 2 en 3. Niet om de SGP en niet om Gemeentebelangen maar wel om het aantal wethouders. Zes wethouders vinden we teveel. Variant 1 wordt nu onderzocht. Doel is om te komen tot een college convenant. De informateur hoopt dit op 11 april aan te bieden.

Donderdag 16 maart 2006

Donderdag 16 maart 2006
Vandaag ben ik door het afleggen van de eed beedigd als raadslid van de gemeente Ede. Het is het begin van een spannende tijd. Ik ben er zeker van dat we met de huidige raadsleden en fractievolgers iets kunnen betekenen voor de Edenaren. Naast de toespraak van de burgemeester, de bloemen en de pennenset stond ook meteen een tas met raadsstukken klaar. Ik hoef me vanaf vandaag dus niet meer te vervelen.

Dinsdag 7 maart 2006

Donderdag 09 maart 2006
Vandaag zijn de verkiezingen. De dag van de waarheid! Het campagnewerk is gedaan en nu kan de kiezer zijn of haar stem laten horen. In de vroege avond heb ik begeleid door mijn dochter mijn stem uitgebracht. In de trouwzaal van het gemeentehuis was een bijeenkomst waar de uitslag bekend zou worden gemakt. Rond de klok van kwart voor tien was het zover. GroenLinks/PE behoudt haar 3 zetels. In absolute zin hebben we wel minder stemmen verkregen dan 4 jaar geleden. We wisten dat er werk aan de winkel was maar dit signaal maakt dat nog eens extra duidelijk. War de andere partijen betreft: het CDA leed twee zetels verlies en komt nu op 8 zetels, De SGP blijft staan op 6 zetels, de Christen Unie stijgt van 5 naar 6 zetels, de VVD blijft staan op 5 zetels, de PvdA stijgt van 4 naar 6 zetels en Gemeentebelangen verdubbelde haar zetelaantal van 2 naar 4. Kleinste partij is D66 met 1 zetel. Opvallend was dat geen enkele nieuwe partij voldoende stemmen heeft gehaald om in de raad te komen. Gevolg van de stemming is ook dat het aantal partijen in de raad is teruggebracht tot 8. Dus de versnippering van belangen valt gelukkig mee. Tegen het einde van de avond kwam nog een verrassende mededeling. De nummers 2 en 3 van de lijst van GroenLinks/PE respectievelijk Hans Pasveer en Eip Janssen worden voorbijgestreefd door Liesbeth van der Hart en Mustafa Celik. Beiden komen met voorkeursstemmen in de raad. Voor Hans en Eip was dit natuurlijk een persoonlijke teleurstelling. Ook betekent dit een herverdeling van taken. Gelukkig staat voor morgen al een overleg op het programma waarin de gevolgen van de uitslag en de voorbereiding op de collegevorming centraal staat. Thuisgekomen heb ik de uitslag en zetelverdeling op de mail gezet zodat ook de directe achterban op de hoogte is.

ArchiefRubrieken