Eric Leltz  RSS feed    

Sober verbouwen

Zondag 01 juli 2012

Eric Leltz

De fractie van GroenLinks/PE heeft niet ingestemd met de verbouwing van de raadszaal. In deze tijd van bezuinigen waar iedereen het met iets minder moet doen vinden wij het niet gepast om een uitgave van €1,2 miljoen hiervoor te doen. Daarmee zeggen we niet dat er helemaal niets mis is met de raadszaal. Zeker, het geluid is slecht en het binnenklimaat kan beter. Maar dat rechtvaardigt nog niet een uitgave van €1,2 miljoen.

  • Een slecht geluid kan ook worden opgelost met een geluidsinstallatie en
  • met een paar mooie groene planten kan het binnenklimaat worden aangepakt. Dit fleurt de zaak op en dempt het geluid,
  • en dan nog een verfje voor de achterwand met eventueel de eerste regel van de grondwet hierop geschreven.

Op de offerte die is opgemaakt voor de verbouwing is een geluidsinstallatie opgenomen voor €142.000. Dan hoeft dit alles bij elkaar niet meer dan €200.000 te kosten. Natuurlijk kan het allemaal fraaier en beter maar gegeven de financiële omstandigheden is dit voor mijn fractie het maximaal haalbare. Het is renoveren op een sobere manier die past bij deze tijd.

Overigens bevatte het voorstel een aantal fraaie argumenten. Een van de argumenten is transparantie naar de edese inwoners. Zo'n argument doet het goed. Maar het is wel een gelegenheidsargument zeker als in het raadsvoorstel notabene bij "burgerparticipatie" staat "niet van toepassing". Ik heb daarom via Twitter maar wat reacties uit de edese bevolking gehaald: van "er moet wel iets gebeuren maar kan het minder" ging het via "is het in de raadzaal dan zo'n zooitje dat je er geen debat kunt voeren" tot "veel te veel geld". Een ander argument is het dualisme. In een aangepaste raadszaal zou het dualisme beter tot zijn recht komen. Maar dualisme zit niet in structuur, dat zit in de cultuur. De cultuur van de gemeenteraad.

Bij de financiële onderbouwing komt het vreemd over dat de cijfers uit het raadsvoorstel zoveel afwijken van de cijfers uit het laatste verslag van de werkgroep die zich met de verbouwing heeft beziggehouden. Dit voelt niet goed. Er is hier sprake van een gemengde opdracht van van werken, diensten en leveringen. In het raadsvoorstel is in tegenstelling tot de cijfers uit het verslag zoveel mogelijk onder gebracht bij werken. De grenswaarde voor europese aanbesteding ligt voor werken heel hoog maar voor diensten en leveringen niet. Omdat het een gemengde opdracht is zou het zo maar kunnen dat deze opdracht wordt gezien als levering of dienst. En dan is de grenswaarde veel lager. Zo laag dat dit europees moet worden aanbesteed!

 

ArchiefRubrieken