Eric Leltz  RSS feed    

Een feestje in de Achterhoek

Dinsdag 07 juni 2011

eric leltz

Vandaag start in de Achterhoek het VNG congres. Het jaarlijkse feestje voor lokale bestuurders onder de paraplu van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Dit keer zit er echter een angel in het programma. Er moet worden gestemd over het bestuursakkoord, de afspraken tussen het kabinet over de uit te voeren taken en het geld dat hierbij hoort. De meningen over dit akkoord zijn verdeeld maar de tendens is toch dat de meeste gemeenten niet akkoord gaan met de door hun koepel, de VNG, gemaakte afspraken. Het gaat dan niet zozeer over de uit te voeren taken want dit past wel bij de door veel gemeente gewenste decentralisatie. Het gaat wel over het geld dat bij deze decentralisatie wordt geleverd. Gemeenten zien de afspraken als bezuinigingen want waarom zouden de gemeenten de activiteiten die eerst door de overheid werden gefinancierd met minder geld moeten uitvoeren?

Afgelopen donderdag stemde de Edese raad over het akkoord. De raad stemde voor! Het was dan weliswaar niet meer het oorspronkelijke akkoord maar een vlak voor de vergadering door de VNG aangedragen variant. In deze variant was het hoofdstuk dat het meeste irritatie opriep, namelijk de taken en financiering van de sociale sector, weggehaald. Niet om later opnieuw over te onderhandelen maar om terug te geven aan het kabinet. Zij kunnen hier dan zelf over besluiten. De VNG stuurt zichzelf dus weg van de onderhandelingstafel en geeft de sociale paragraaf uit handen. En dan te bedenken dat de VNG en het kabinet de afgelopen weken telkens herhaalden dat het akkoord een geheel is waar je geen onderdelen uit kunt halen. Het was in de termen van de VNG 'stikken of slikken' of zoals het kabinet zei 'je kunt niet vrij shoppen in het akkoord'.

Het werd dan ook een potsierlijke vertoning in de raad want er werd wel net gedaan alsof we konden stemmen over een nieuw akkoord maar waar stemden we eigenlijk over? In een akkoord gaat het er om dat beide partijen akkoord zijn. Anders kun je niet spreken over een akkoord. Als nu eenzijdig, dus door een partij, een onderdeel er uit wordt gehaald, heb je geen akkoord. En dat bleek ook snel na de vergadering toen de reactie van het kabinet kwam. Klip en klaar bleven zij bij 'alles of niets'.

Het zal vandaag nog wel even donderden daar in de Achterhoek.

 

ArchiefRubrieken