Eric Leltz  RSS feed    

Zwak

Dinsdag 22 maart 2016

Eric Leltz

Is een burgemeester ook een mens? Ja, natuurlijk en dus is het vlees soms zwak. Maar dat betekent nog niet dat het acceptabel is dat de burgemeester dronken op straat loopt. Want burgemeester ben je 24 uur per dag, je bent een publiek figuur en je hebt een voorbeeld functie. En als diezelfde burgemeester op het moment van dronkenschap (piket)dienst heeft, wordt het onverantwoord en is het een onvergeeflijke blunder. Dan is het einde oefening.

Alleen een zwakke Raad en een stevige druk uit het provinciehuis, eventueel gevoed door een partijpolitiek onderonsje, kan de burgemeester dan nog in het zadel houden. Maar dan krijgt de geloofwaardigheid van het lokaal bestuur wel een stevige dreun.

Creativiteit in organisaties

Woensdag 03 februari 2016

eric leltz

De omgeving waar een organisatie in functioneert is turbulent:

 • Kennis veroudert snel
 • Levenscycli van diensten en producten zijn kort
 • Grenzen van markten verschuiven
 • Arbeidsrelaties zijn in beweging
 • Concurrenten komen uit onverwachte hoek
 • Steeds weer nieuwe technologieën tuimelen over elkaar heen

In deze turbulentie moet een organisatie zich afvragen hoe ze succesvol kan zijn en blijven. Wendbaarheid, de mate waarin een bedrijf zich kan aanpassen, is dan een kritische succesfactor. Het gaat dan om het steeds weer zoeken naar nieuwe mogelijkheden op het gebied van bijvoorbeeld marketing, samenwerken, kwaliteit van de bedrijfsprocessen en de motivatie van medewerkers. Voor het signaleren en uitdenken van deze mogelijkheden is creativiteit nodig.

Langs drie lijnen kan een organisatie hier voor zorgen:

 1. Scheppen van een creatief klimaat
 2. Stimuleren van creatief denken
 3. Signaleren en evalueren van ideeën

1. Scheppen van een creatief klimaat

De bedrijfscultuur nodigt uit tot het kennisnemen van ideeën. Medewerkers krijgen tijd en ruimte om ideeën op te doen en met elkaar uit te wisselen. Mislukkingen bestaan niet maar worden gezien als kansen om te leren. Al is het om te weten hoe het niet moet.

2. Stimuleren van een creatief klimaat

Uitgangspunt is dat iedereen creatief kan zijn. Dit wordt aangewakkerd als er ruimte is om buiten de kaders te denken. Door dit "out-of-the-box" denken kunnen aan klanten maatoplossingen worden geleverd terwijl de tijd, het geld en de menskracht beperkt is. Dan kan de kwaliteit, als resultante van effectiviteit, nog meer omhoog. Technieken om ingesleten denkpatronen te verlaten zijn mindmapping, lateraal denken en brainstorming.

3. Signaleren en evalueren van ideeën

Het plaatsen van de aloude ideeënbus maakt het proces zichtbaar. Maar het is niet voldoende. Om duurzaam concurrentie voordeel te bereiken kunnen ook heldere doelen worden geformuleerd:

 • Iedere medewerker komt met tenminste 2 nieuwe ideeën per maand,
 • 40% van de omzet komt van producten en diensten die de laatste 2 jaar zijn ontwikkeld,
 • 10% van de tijd mag een medewerker met wat anders dan de eigenlijke taken bezig zijn

Dit vraagt om een transparante cultuur.

Nederland Kantelt

Dinsdag 20 oktober 2015

eric leltz

Het kabinet heeft een prima stukje paniekvoetbal laten zien bij de opvang van vluchtelingen. Eerst de andere kant op kijken want "Nederland ligt niet aan de Middellandse zee", en daarna het nemen van besluiten voor zich uitschuiven. Maar de stroom vluchtelingen stopt niet. Die komt op een goed moment toch massaal aan in ons land.

Natuurlijk kon je dat zien aankomen maar als je hiervoor de ogen sluit, kan het gebeuren dat je niet klaar bent als het zover is. En dan moet een sporthal ineens worden geconfiskeerd zodat niets vermoedende sporters niet meer kunnen sporten. Of een dorp moet twee keer zoveel vluchtelingen opnemen en hiermee worden ze niet alleen overvallen, ze worden ook overruled. Om nog maar te zwijgen over de vluchtelingen zelf die om de 72 uur weer een ander stukje Nederland te zien krijgen, op weg naar een nieuwe noodopvang.

Door de aanvankelijke inertie liet het kabinet een kans om pro-actief te besturen voorbijgaan zodat nu alleen nog maar achter de feiten aan wordt gelopen. Hiermee is de regie uit handen gegeven en degradeert het kabinet zichzelf tot een reactief bestuur. En nog belangrijker, ze kweken een slechte basis voor begrip en creëren een podium voor de PVV.

Het merendeel van de mensen staat open om vluchtelingen op te nemen maar overval ze niet en zorg voor regie, coördinatie en communicatie. Wegkijken, onzichtbaar zijn en als het spannend wordt en uit de hand dreigt te lopen geen leiderschap tonen, doet de zaak geen goed. En daar hebben gemeenten, waar de feitelijke uitvoering plaatsvindt, veel last van.

Mensen pikken dit niet langer en nemen steeds meer zelf het heft in handen. Zo organiseren zij op hun eigen manier wel de steun aan de vluchtelingen. Het zal dan ook niet lang meer duren tot Nederland kantelt. Dan verschijnt een speler die de individuele krachten bundelt en de (landelijke) politiek doet opschudden zoals bijvoorbeeld Uber dat deed in de taxiwereld en Airbnb in de hotelwereld.

Geplaatst in Leiderschap | Er is 1 reactie
 

ArchiefRubrieken