Eric Leltz  RSS feed    

Woensdag 25 januari 2006

Woensdag 25 januari 2006
Deze middag zat ik samen met Tjitse Hofman, dichter en Ko Oosterwijk, directeur Cultura in de jury van de Poëzie revue. Aan de vooravond van de landelijke gedichtendag hebben de school der poëzie, het Pallas Athene College en het Marnix college een groots poëzie traject georganiseerd. Circa 300 leerlingen hebben ’s-ochtends een workshop “gedichten maken” gevolgd en aansluitend een gedicht gemaakt. Een selectie van deze gedichten is deze middag door de leerlingen zelf voorgedragen. In korte tijd heb ik zo samen met mijn mede juryleden 48 gedichten mogen beoordelen. Uiteindelijk hebben we de 8 beste gedichten uitgekozen en aan de schrijvers van de winnende gedichten een fraaie beker overhandigd. Daarna ben ik naar het gemeentehuis gegaan. Daar was een kleine bijeenkomst rond de start van de edese StemWijzer. De minister voor bestuurlijke vernieuwing en Koninkrijksrelaties, Alexander Pechtold, vulde als allereerste de StemWijzer in. En natuurlijk kwam hij uit bij zijn eigen partij. Via de site van de gemeente Ede kan iedereen de StemWijzer invullen.

Dinsdag 17 januari 2006

Woensdag 18 januari 2006
Deze avond was er een politiek Forum in buurtcentrum de Kolk over de WMO en meer in het bijzonder over het buurtwerk in Ede. Voor een zaal van buurtwerkers, vrijwilligers en andere betrokkenen bij de buurthuizen werden drie stellingen voorgelegd aan een panel van leden van politieke partijen. De drie stellingen waren:
1. Voor een succesvolle invoering van de WMO in Ede is het buurtwerk een aantrekkelijke partner 2. Ede heeft een fijnmazig net van ondersteuningsmogelijkheden op wijk- en buurtniveau nodig, waartoe ook de buurthuizen behoren 3. Voor een sociaal vitaal Ede moet het gemeentebudget voor sociaal beleid flink verhoogd worden.
Door de nieuwe wetgeving komt de regie over het welzijnswerk veel meer bij de gemeente te liggen. Van burgers wordt een grotere mate van zelfredzaamheid en meer verantwoordelijkheid voor hun eigen welzijn en dat van hun naasten verwacht. Grote vraag is natuurlijk hoe je dit bereikt in een geïndividualiseerde samenleving. Dit vormt een bedreiging maar ook een kans. Standpunt van Groenlinks/PE is dat de gemeente hierin moet stimuleren en faciliteren maar zeker niet moet demotiveren. Van de andere kant mogen van de burgers, gebundeld in het buurtwerk, ook concrete plannen worden verwacht. Deze plannen moeten gezamenlijk door gemeente en burgers worden vorm gegeven.

Maandag 9 januari 2006

Vrijdag 13 januari 2006
Vandaag was de eerste fractievergadering van het nieuwe jaar. Naast de voorbereiding voor de commissie vergaderingen is er natuurlijk ook over de komende verkiezingen gesproken. De lijst met activiteiten bevat natuurlijk ook al talrijke verkiezingsbijeenkomsten. Per activiteit hebben we bepaald wie zich hierop voorbereid. Ook hebben we aan de hand van de lijst met campagne activiteiten alvast de benodigde vergunningen bij de gemeente aangevraagd.

Vrijdag 13 januari 2006

Vrijdag 13 januari 2006
Bij de nieuwjaarsbijeenkomst van de PvdA geweest. Eerst was er een receptie en daarna begon het serieuze gedeelte. Er waren wat toespraken waarna een aantal vooral jeugdige kandidaten voor een raadszetel aan de tand werden gevoeld over het verkiezingsprogramma van de partij. Naast de leden van de PvdA waren er ook nog enkele raadsleden van andere partijen.
 

ArchiefRubrieken