Eric Leltz  RSS feed    

AZC

Donderdag 22 september 2016

Eric Leltz

Het aantal vluchtelingen in de (nood) opvang daalt snel. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heroverweegt daarom de diverse lokale plannen voor asielzoekerscentra (AZC).

De na veel tijd, ergernis, commotie, emoties en moties toegewezen locaties voor huisvesting zijn in veel gevallen niet meer nodig omdat er nu overcapaciteit is. Dit geeft een geheel nieuwe dimensie aan de gevoelens over AZC's. Waar voorheen inwoners soms fel protesteerden tegen de komst, staan nu teleurgestelde vrijwilligers omdat ze niet kunnen helpen. Maar de internationale ontwikkelingen zijn ongewis en het aantal vluchtelingen kan daarom zo weer toenemen. Is het dan niet beter om te denken voorbij de korte termijn van hollen en stilstaan? Zo ja, dan kunnen de reeds toegewezen maar nog niet ingerichte locaties toch beter worden bestemd voor opvang in plaats van ze vrij te geven? Eventueel kunnen ze ook al worden ingericht, kleiner en ruimer van opzet. Als de vluchtelingenstroom toeneemt kunnen de locaties zonder dat de molen van een zoektocht opnieuw moet worden opgestart alsnog geruisloos worden ingezet. Het bewoners protest wordt dan niet weer als vanzelf geactiveerd.

 

ArchiefRubrieken