Eric Leltz  RSS feed    

Dinsdag 31 oktober 2006

Dinsdag 31 oktober 2006
De stichting Binnenstad Management hield deze avond een informatie bijeenkomst in het gemeentehuis. Twee sprekers stonden op het programma: mevrouw Nijs uit België en Daan Overeem van het communicatiebureau mkdo. Mevrouw Nijs had een verhaal over de belevingseconomie en dat we de tijd van de ballonnen voor de deur allang voorbij zijn. De winkelier moet nu veel meer inspelen op de toegevoegde emotie bij de consument. Daan Overeem stipte het belang van samenwerken tussen de binnenstad ondernemers nog eens aan. Hij gaf voorbeelden van evenementen waarbij de ondernemers met gezamenlijke acties het gezicht van het centrum kunnen bepalen. Voorbeelden hiervan zijn een outlet dag en een senioren dag. In de pauze heb ik de voorzitter van de ondernemers vereniging Ede-centrum, Ties Meeuwissen, aangesproken over een bericht in het mededelingenblad van de vereniging. Hierin stond een vrij negatief bericht over de Edese politiek. Woorden als "onbetrouwbaar" en "afspraken zijn blijkbaar geen afspraken" beloven niet veel goeds. Ties kon het zich allemaal niet zo goed herinneren en ik heb beloofd hem het stuk te mailen. Even afwachten dus voor een reactie.

Maandag 30 oktober 2006

Maandag 30 oktober 2006
De Gelderlander organiseerde deze avond een debat tussen Femke Halsema en Andre Rouvoet. Voor een goed gevulde zaal zag ik dat de twee elkaar niet al te veel ontliepen. Natuurlijk kwam dat mede omdat de standpunten nu ook weer niet zo ver uit elkaar liggen. En daar waar er wel verschillen waren gaf dit geen enkele verrassing. Aan de hand van vragen van lezers werden de twee “onder vuur genomen”. Maar de grote van dat vuurtje viel dus wel mee. Na de pauze mochten ook Anton van Schijndel en Raymond de Roon van respectievelijk “EenNL” en de “Partij voor de Vrijheid” aanschuiven. Vooral Anton van Schijndel maakte met zijn agressieve lichaamstaal zeer goed duidelijk waar zijn partij voor staat. Na afloop nog gesproken met een aantal bezoekers. Een van hen wil zich actief gaan inzetten voor GroenLinks/PE. Ik zal haar hierover benaderen. Al met al wel een geslaagde avond in een ontspannen ambiance.

Maandag 23 oktober 2006

Dinsdag 24 oktober 2006
Vorige week kreeg ik een mail van een bewoner van de Kennedydreef met de vraag of er niets kan worden gedaan aan de Amerikaanse eiken in de straat. Deze eiken zorgen voor overlast zoals lak op de auto’s door de hars, deuken in de auto’s door de vallende eikels en losliggende tegels en scheuren in de muren door de wortels. Ik heb een afspraak gemaakt voor vandaag om ter plekke polshoogte te nemen. Van een afstand zag ik al waar ik moest zijn. Want mijn contactpersoon had zijn medebewoners uit de buurt opgetrommeld en nu stonden ze als een soort ontvangst comité op mij te wachten. De bomen in de straat staan er al 16 jaar en zijn nu eigenlijk te groot voor de straat. Destijds is ook gezegd dat de bomen niet langer dan 10 jaar zouden blijven staan. Dat bleek dus wel iets langer maar hierdoor geven de wortels nu dus wel problemen. Wat betreft de lak op de auto’s en de deuken in de auto’s is het de vraag of dit soort vruchtendragende bomen wel in een smalle straat horen. Iets verder op in een doorgaande straat worden de bomen overigens wel regelmatig gesnoeid. Ik heb toegezegd om te informeren wat het beleid van de gemeente is en wat aan deze specifieke situatie kan worden gedaan.

Maandag 16 oktober 2006

Zaterdag 21 oktober 2006
Deze week zijn weer de commissie vergaderingen. Vanavond wordt het spits afgebeten door de commissie Algemene zaken en middelen. De belangrijkste agendapunten zijn
de herfstrapportage en de programmabegroting, het verplaatsen van een coffeeshop naar de Halte, het blowverbod, sluitingstijden broodjeszaken op het Museumplein en cameratoezicht.
Wat betreft de herfstrapportage en de programmabegroting had ik voor de vergadering een afspraak gemaakt met een ambtenaar omdat een aantal zaken mij niet duidelijk waren. Op vakkundige wijze heeft de betreffende ambtenaar mij uitleg gegeven zodat ik aan de slag kan om aan onze reactie te werken. In de vergadering had ik daarom niet veel vragen meer. Met het verplaatsen van de coffeeshop hebben wij niet veel moeite op voorwaarde dat de overlast wordt beperkt. In tegenstelling tot bijvoorbeeld de Christen Unie zien wij in de verhuizing geen reden om het in het convenant uitgesproken uitsterfbeleid ten uitvoer te brengen. Ook het blowverbod kan onze instemming krijgen. Het gaat daarbij om het toewijzen van een afgebakend gebied waarbij eerst duidelijk overlast is geconstateerd. Natuurlijk moet dan wel eerst in de preventieve sfeer alles op alles zijn gezet om deze overlast te voorkomen. Het verruimen van de sluitingstijden van de broodjeszaken lost niets op maar in onze visie ontstaan dan wel weer nieuwe problemen. We hebben dus tegen gestemd. Met betrekking tot het cameratoezicht hebben wij meer problemen. Ook hier zien we graag preventieve maatregelen zoals meer agenten of bijzondere opsporings ambtenaren (BOA’s) op straat. De fractie van GroenLinks/PE heeft altijd gezegd dat voordat het camera toezicht wordt uitgebreid het huidige gebruik breed moet worden geëvalueerd. Deze evaluatie ligt er nu maar deze maakt de noodzaak voor uitbreiding voor ons nog niet duidelijk. Dit punt hebben we dan ook aangehouden zodat we er in de raadsvergadering nog op terug kunnen komen.

ArchiefRubrieken