Eric Leltz  RSS feed    

Een olifant die graag wil dansen

Vrijdag 05 juni 2009

eric leltz

De PVV heeft gisteren flink huisgehouden maar de regeringspartijen zijn nog druk in de weer met allerlei uitvluchten. Het komt allemaal wat gekunsteld over dat gegoochel met cijfers en het vergelijken van de PVV met de LPF uit haar onstuimige begintijd die ook haar val inluidde. Het toont mij dat deze partijen een blinde vlek hebben voor hun eigen onkunde. Het Nederlandse landschap is gewoon veranderd. En wil je het anders hebben dan zul je eerst moeten herkennen dat er iets is veranderd en vervolgens erkennen dat je er iets aan wil doen. Maar dat is lastig als je nog in de ontkenningsfase zit.

Het waren dan wel verkiezingen voor het Europese parlement maar ik wil ze niet los zien van de binnenlandse politiek. De regeringspartijen hebben een pak slaag gekregen. Ook de edese college partijen. Alleen de Christen Unie heeft het goed gedaan maar die had daar wel de SGP voor nodig. En in Ede is de SGP een oppositie partij. Wel een flinke winst voor D66 en een voorzichtige 10% winst voor GroenLinks. Beide partijen hebben in de campagne een duidelijke visie neergezet. Winnaars hebben een plan, verliezers een excuus. Zo heeft GroenLinks de Green Deal. Telkens weer hebben wij gehamerd op de noodzaak om de klimaatcrisis en de economische crisis samen aan te pakken. Ik heb dat eerder beschreven in het pamflet “maak van een kikker een prinses”. Ik spreek graag over “de stip op de horizon” die we moeten zien. Dat is het richtpunt waar we over 5 jaar willen staan. Maar het benoemen van het richtpunt is een. Veel lastiger is het duiden van de weg er naar toe. Maar ook dat staat beschreven in genoemde pamfletten. Het is nog 9 maanden tot de gemeenteraadsverkiezingen. Een mooie periode om er iets moois van te maken. Deze maanden zal mijn fractie gebruiken om uit te leggen langs welke weg we de stip op de horizon zullen bereiken. De GroenLinks fractie in het Europese Parlement gaat aan de slag om de groene ideeën te verwezenlijken. En als het aan ons ligt nemen we onze verantwoordelijkheid en doen we over 9 maanden hetzelfde in Ede. Dan maken we van Ede een olifant die graag wil dansen.

Op http://www.gelderlander.nl/specials/europakiest/uitslagen/5056319/Ede.ece , de site van de Gelderlander, staat de volledige uitslag voor Ede.

   

Geplaatst in europa | Er zijn geen reacties

Op naar het stembureau

Donderdag 04 juni 2009


GroenLinks Banner

Geplaatst in europa | Er zijn geen reacties

Op weg naar 4 juni

Maandag 25 mei 2009

 

                                          eric leltz

 

   

Geplaatst in europa | Er zijn geen reacties

Speelkwartier is voorbij

Zaterdag 28 maart 2009

eric leltz

Afgelopen donderdag stond de financiële steun van de gemeente aan Plantion op de raadsagenda. Plantion is de bloemenveiling die zich in Ede wil vestigen. Om een en ander te financieren hebben ze een lening afgesloten bij de RABO bank, maar met het oog op de kredietcrisis is de RABO bank teruggekomen op de eerder gemaakte afspraken. En nu zit Plantion met een financieringsprobleem en klopt het aan bij de provincie en de gemeente voor een garantstelling.

Steunverlening door gemeenten aan ondernemingen gebeurt in veel verschillende vormen. Denk aan grondverkoop tegen een te lage prijs, leningen tegen niet-commerciële voorwaarden en natuurlijk subsidies. Omdat steun van overheden aan ondernemingen de gelijke concurrentievoorwaarden op de gemeenschappelijke markt ongunstig kan beïnvloeden moeten steunmaatregelen worden goedgekeurd door de Europese Commissie. Echter niet altijd wordt gekeken of de verleende steun voldoet aan de Europese staatssteunregels. Zo ook in dit geval. Mijn fractie heeft de wethouder hier al eerder, namelijk in de commissie AZ&M, op gewezen. Opmerkelijk is overigens dat in de stukken van de provincie wel iets over mogelijke staatsteun staat maar dat dit in de gemeentelijke stukken ontbreekt.

Bij de voorbereiding van dit agendapunt hebben wij ons laten informeren door het Kenniscentrum Europa decentraal. Dit centrum is wat betreft het Europees staatssteunrecht een eerste aanspreekpunt voor decentrale overheden. De gemeente Ede heeft hier in het geval van Plantion echter nooit aangeklopt. Via de informatie van Europa decentraal kregen we door dat er nog heel veel vraagtekens zijn of de steun wel door de beugel kan. Zo mag bijvoorbeeld een onderneming die steun ontvangt:

  • niet in financiële moeilijkheden zijn,
  • niet jonger zijn dan 3 jaar,
  • mag de steun niet meer bedragen dan een bepaald percentage van de loonsom en
  • moet er een einddatum tot wanneer de garantstelling loopt, zijn vastgesteld.

Dit zijn zomaar een paar voorwaarden die meteen al vragen oproepen. De wethouder is hier helemaal niet achteraan gegaan. En ik weet wel dat de wethouder zijn uiterste best heeft gedaan om de bloemenveiling naar Ede te halen maar juist dan loop je het gevaar dat je hobbels verder op in het traject veronachtzaamd. Ik krijg de stellige indruk dat de wethouder pas na de melding van mijn fractie in de commissie vergadering van mogelijke staatsteun hier mee aan de slag is gegaan. Maar toen had hij te weinig tijd om dit nog voor de raadsvergadering helder te krijgen. Het speelkwartiertje was daarvoor te kort.

Mijn fractie neemt een besluit op grond van de informatie die tot aan de raadsvergadering voor handen is. En dan kunnen wij helaas niet instemmen met de garantstelling. Ik neem het de wethouder kwalijk dat hij niet op tijd is gestart met het onderzoeken of hier sprake is van staatsteun. Had hij dat wel gedaan dan hadden we een weloverwogen keuze kunnen maken en hadden we wellicht ook “ja” kunnen zeggen tegen de constructie. Dat is iets wat we het liefst hadden gedaan want dan zeggen we ook “ja” tegen de bedrijvigheid in Ede. Dat was ons veel waard geweest maar niet met het risico dat we worden teruggefloten door Europa.

 

Geplaatst in europa | Er zijn geen reacties

ArchiefRubrieken