Eric Leltz  RSS feed    

Waar ligt Ede?

Vrijdag 27 februari 2009

 citymarketing

Steeds meer Nederlandse steden doen aan citymarketing. Ze bedenken een hip imago, verzinnen een pakkende slagzin en prijzen zich vervolgens aan. Zo hopen ze toeristen en bedrijven te trekken. Maar een goed imago en een goed klinkende slogan zijn niet voldoende.

Eigenlijk is citymarketing pure marketing met de stad als het product en moet je als bestuurder dus eerst stil staan bij vragen als:

 

·        Waar zijn we goed in?

·        Wat willen we zijn?

·        Waarin onderscheiden we ons?

·        Wie willen we bereiken?

·        Wie zijn onze concurrenten?

·        Welke boodschap willen we uitstralen?

·        Hoe pakken we dat aan?

 

Het gaat dus om een goed inzicht in de markt, de concurrenten en de doelgroepen. En om positionering: waar staat de stad voor, wat zijn de functionele en emotionele waarden die passen bij het beeld van de stad? En dan kom je dus uit op de marketingmix: product, prijs, plaats en promotie. Waarbij het bij 'plaats' niet gaat om de stad maar op de wijze hoe de stad en haar bewoners en bedrijven zich presenteren in de markt.

Vandaag was ik bij een lezing van Gert-Jan Hospers, universitair docent aan de Universiteit Twente, over citymarketing. Het viel me wat tegen want de lezing bleef hangen in stadspromotie of imagomanagement. Eén dimensionaal citymarketing zullen we het maar noemen. Als je het echt over citymarketing hebt dan richt een stad zich niet alleen op promotie maar maakt het een koppeling met de stedelijke ontwikkeling. De beleving in de stad moet dan consistent zijn met de boodschap die wordt uitgedragen. Het is dan van belang dat het opgeroepen beeld overeenkomt met wat de stad te bieden heeft. De lezing kwam helaas niet verder dan gemeenplaatsen als “bekend maakt bemind” en “maak duidelijk dat het museum Kröller-Müller tot Ede behoort”. Hospers stelde zelfs dat als je de bevolkingskrimp niet belangrijk vind, je niet aan citymarketing hoeft te doen. Alsof je alleen maar aan citymarketing doet om bewoners binnen te halen. Het binnen halen van meer toeristen kan toch ook een reden zijn? Dat is ook een meer voor de hand liggend doel. En dat we duidelijk moeten maken dat het Kröller-Müller museum tot Ede behoort, klinkt wel logisch maar is het dat ook? Waarom zal een chinees, japanner of Amerikaan moeten weten dat het museum op edes grondgebied staat? Wat is daarvan de meerwaarde? Beïnvloed dat de keuze wel of niet naar het museum gaan?

 

 

ArchiefRubrieken