Eric Leltz  RSS feed    

Onvoorstelbaar

Vrijdag 27 augustus 2010

Op 19 november 2009 schreef ik op mijn blog het volgende over de aanbesteding van de parkeergarage op het voormalige Gelria terrein

 

“Volgens wethouder van ’t Hoog hoeft de bouw van de parkeergarage op het Gelria terrein niet Europees te worden aanbesteed. Jammer dat de wethouder niet even de moeite heeft genomen om contact op te nemen met het adviesorgaan “Europa decentraal”. Dit kenniscentrum gaat juist hierover. Wij hebben dit wel gedaan en zij zijn klip en klaar: de parkeergarage moet (europees) worden aanbesteed”.

 

De gemeente Ede liet het echter tot een kort geding komen en werd, geheel naar verwachting, in het ongelijk gesteld. Maar dit was niet voldoende om het huiswerk opnieuw en nu goed te doen. Nee, met wat kunst en vliegwerk is de oorspronkelijke verkoop overeenkomst met ontwikkelaar Nova Gelriae aangepast en de gemeente Ede gaat in het stramien van “ze dronken een glas en deden een plas” gewoon verder op de ingeslagen weg. En zo kwam het dat afgelopen donderdag de officiële start van het bouwproject op het voormalige Gelria terrein werd gevierd.

Voor de eerder in kort geding in het gelijkgestelde P1 Holding was dit aanleiding om de gemeente Ede opnieuw in kort geding te dagvaarden. Met als gevolg dat de gemeente aanstaande donderdag 2 september opnieuw voor de rechter staat.

Toch onvoorstelbaar dat begonnen is met de bouw van de parkeergarage op gemeentegrond terwijl de rechter heeft vastgesteld dat de bouw europees moet worden aanbesteed. Of krijgt de boodschapper weer de schuld? Want als reden dat Het Nieuwe Landgoed (veel) duurder uitvalt dan geraamd werden de processen die zijn gevoerd om te voldoen aan de Europese aanbestedingsregels genoemd. Maar dit is wel een aparte kijk op de zaak. Beter is het om te stellen dat de gemeente Ede zich vanaf het begin niet aan de regelgeving heeft gehouden en hiermee al dan niet bewust een risico heeft genomen. Had Ede zich wel aan de spelregels gehouden dan had ze ook geen processen hoeven te voeren.

De ontwikkelingen bij de parkeergarage aan het voormalige Gelria terrein tonen aan dat er nog niets is geleerd.

     

 

ArchiefRubrieken