Eric Leltz  RSS feed    

Fossielen

Zondag 29 november 2015

eric leltz

In aanloop naar de klimaattop in Parijs was deze week een opmerkelijke beweging zichtbaar. Na organisaties als Greenpeace, Milieudefensie en diverse actiegroepen die al heel lang hun zorgen over kolencentrales en fossiele brandstoffen kenbaar maken was er nu ook bredere steun. Uit de wetenschap kwam een oproep van professoren om de kolencentrales in Nederland te sluiten en uit minder voor de hand liggende hoek, die van de investeerders zoals de ING bank, verzekeraar Allianz en pensioenfonds ABP, kwam het bericht dat zij stoppen met de financiering van kolencentrales.

Ook de tweede kamer kon niet achterblijven en onder aanvoering van PvdA en GroenLinks is er gediscussieerd over een klimaatwet en heeft het kabinet de opdracht gekregen om een plan te maken om de Nederlandse kolencentrales te sluiten. De VVD en het CDA gingen hier helaas niet in mee. Volgens hen zal het sluiten van de steenkoolmijnen leiden tot een hogere CO2 uitstoot. Een merkwaardige conclusie met een hoog 'kop in het zand' gehalte, vasthoudend aan bestaande belangen en weinig toekomstgericht.

Uit de marketingwereld komt het model van Rogers. Hierin zijn de pioniers oftewel de 'early adopters' de groepen die in een vroeg stadium doorhebben dat er iets moet veranderen. Daarna komt de massa (majority) waarbij voorlopers en achterlopers worden onderscheiden. Pas daarna komen de achterblijvers waarbij het inzicht om te veranderen ontbreekt. Hier lijken de VVD en het CDA zich in de discussie te bevinden. Rogers noemt deze groep 'laggards' maar in deze context is 'halsstarrigen' of wellicht 'fossielen' beter passend.

Managen van verwachtingen

Dinsdag 24 november 2015

eric leltz

Gisteren was het weer zo ver: problemen op het spoor. Vrijwel iedere week lees ik er wel over maar het was al een tijd geleden dat ik er zelf last van had. Gisteren dus wel. Op station 's-Hertogenbosch. Als ervaren reiziger weet ik: bij problemen op het spoor, zo snel mogelijk wegwezen van "de plek des onheils". Dat betekent of weer naar huis of via een omweg naar de plaats van bestemming.

Omdat er gisteren aanvankelijk geen mogelijkheid was om via een omweg te reizen, heb ik maar eens van een afstandje naar de situatie gekeken. En dan valt me weer op hoe slecht de NS de problemen kan managen alsof het de eerste keer is dat zich een storing voordoet. Maar het gaat helaas al jaren mis. De NS is goed in het bijdragen aan de eigen chaos. Het blijft totaal onduidelijk wat achter de schermen wordt gedaan om het treinverkeer weer op gang te brengen en hoe lang de reizigers moeten wachten. De enige duidelijke communicatie is het omroepen dat "vanwege de overlast gratis koffie kan worden gehaald". Hier wordt massaal gebruikt van gemaakt en het zorgt er voor dat de meute even stil is.

Zichtbaar is ook de vertrektijd van de trein inclusief de melding "komt over 5 minuten" maar tegen de tijd dat die trein het station zou moeten binnenrijden is de vertrektijd op het bord alweer gewijzigd in die van de volgende trein. En dat gaat zo een paar keer achterelkaar door. Dit draagt bij aan de onzekerheid en roept irritatie op.

Na 3 kwartier wordt omgeroepen dat er bussen worden ingezet en dat de wachtenden zich naar een bepaalde plek kunnen begeven. Niet dat die bussen daar al klaar staan. Op de aangewezen plek zwelt de groep aan maar omdat nadere informatie ontbreekt zie je ook mensen de groep weer verlaten om hun eigen plan te trekken. Na 20 minuten komen 2 mannen met beveiligingshesjes aanlopen. Ze zeggen niets, ze openen een hek, ze verdwijnen daar achter en ze sluiten het hek. Geen informatie, niets!

Hoe het is afgelopen weet ik niet. Zodra ik hoorde dat de trein naar Nijmegen weer reed ben ik daar ingestapt om via een omweg en uren te laat alsnog mijn bestemming Utrecht te bereiken.

Vandaag waren er weer problemen en stond een trein een tijd lang stil in een weiland. Mensen pikten het niet om gelaten en onwetend te moeten wachten, namen het heft in eigen handen en braken ondanks waarschuwingen van de conducteur uit de trein. Helemaal fout maar ik kan het zo goed begrijpen.

Struikelend leren

Vrijdag 06 november 2015

eric leltzIn een TED-talk legt Eddie Obeng uit dat de wereld sneller verandert dan de meeste mensen kunnen leren. Het leervermogen volgt een lineaire lijn, veranderingen een exponentiële. Voorbij het punt waar de exponentiële lijn de lineaire lijn passeert begint volgens Obeng 'the World after Midnight'. In deze wereld, waar de regels van de oude wereld niet meer voldoen, kunnen we alleen door slim te falen veranderingen bijbenen.

Om sneller te leren moeten we durven om te gaan met onzekerheden. Ik noem dit struikelend leren: uitproberen, risico’s nemen, het bekende loslaten, starten met experimenten, delen van kennis. Het gaat dan niet meer om lineair leren met eenduidige antwoorden op vragen maar om explorerend leren waarbij onvermijdelijk fouten worden gemaakt. We zijn dit echter niet gewend want in de oude wereld geldt dat als je een fout maakt je hebt gefaald. Dit nodigt niet uit om uit je comfortzone te komen en dus doe je al snel wat je altijd al deed. Maar dit is wel funest voor innovatie. Nieuwsgierigheid brengt je op 'onbekende' plekken waar je vervolgens steeds die zaken uitpikt waarvan je denkt dat je er wat mee kunt en niet alleen waarvan je zeker weet dat je er iets mee kunt.

Door het oude denken te gebruiken in de nieuwe wereld is de kans groot dat de 'oplossingen' van vandaag de problemen van morgen zijn. Hier ligt nadrukkelijk een uitdaging voor opleidingen waar leren nog vaak iets collectiefs, lineair en hiërarchisch is in plaats van explorerend en afgestemd op het individu.

Geplaatst in onderwijs | Er zijn 2 reacties
 

ArchiefRubrieken