Eric Leltz  RSS feed    

Geslaagde manifestatie "samen voor Ede"

Vrijdag 21 november 2008

De afgelopen maanden ben ik regelmatig bijeen geweest met de voorbereidingsgroep voor de organisatie van de manifestatie “Samen voor Ede”. En vanavond was het zover. Ondanks het koude weer wisten ongeveer 150 mensen de weg naar het gemeentehuis te vinden. En zij werden daar warm onthaald met lekkernijen uit Afrika, Turkije en Marokko. In de foyer voor de raadszaal hadden diverse edese organisaties stands ingericht met informatie over hun achtergrond. Zo waren de Marokkaanse, de Turkse en de Somalische vereniging aanwezig maar ook het Humanistisch verbond, de Raad van Kerken, de Bahai gemeenschap en organisaties als ROC A12, Anti Discriminatie Bureau Ede-Wageningen en Welstede. De manifestatie is een vervolg op het tekenen van het manifest “Samen voor Ede” door diverse organisaties en politieke partijen in maart van dit jaar naar aanleiding van het verschijnen van de film “Fitna” van Geert Wilders. Om 20.00 uur begon het officiële gedeelte met een welkomstwoord van Burgemeester van der Knaap. Hij benadrukte dat hij trots is op de aanwezigen dat zij massaal naar het gemeentehuis zijn getrokken voor deze bijeenkomst. Het geeft goed aan dat we ons verbonden voelen met elkaar. Daarna gaf de heer Jan Lagas, docent wijsbegeerte, een inleiding over universele ethiek. Hij stelde dat de mensheid ver weg is geraakt van haar bronnen en dat lotsverbondenheid door maatschappelijke en technische ontwikkelingen steeds meer op de achtergrond dreigt te raken. “We moeten nu de handen in een slaan om deze tendens te doorbreken”, volgens Lagas. En, zo gaat hij verder, “hierbij kan het geloof een grote rol spelen”. Zijn lezing gaf in ieder geval voldoende stof tot discussie. Dit was ook de opzet want hierna zouden we uit elkaar gaan om te discussiëren aan de hand van stellingen. Maar zowel de Turkse vereniging als de Afrikaanse vrouwen hadden vlak voor het begin van de avond aangegeven dat ze graag een dans wilde uitvoeren en dus was het podium eerst voor de Turkse jongeren die in fraaie kledij een traditionele dans opvoerde en daarna voor de Afrikaanse vrouwen, die zichzelf begeleidend op trommels en in mooie felgekleurde jurken, zongen en dansten. 

null

De sfeer was daarna zo uitgelaten dat we de discussie maar achterwege hebben gelaten en de ruimte hebben gegeven om onder het genot van een drankje, de stands weer te bezoeken. En zij die daar behoefte aan hadden konden daar alsnog discussiëren. De bijeenkomst werd afgesloten in de raadszaal met het gezamenlijk zingen van het lied “You’ll never walk alone” en een knallend virtueel vuurwerk. Het was een mooie afsluiting van een mooi initiatief waar ik graag aan heb meegewerkt.

Samen voor Ede

Dinsdag 11 november 2008

Volgende week vrijdag 21 november is de manifestatie “samen voor Ede” en deze avond kwam de stuurgroep bijeen. We hebben de nog uit te voeren activiteiten doorgenomen en gekeken hoeveel organisaties definitief hun medewerking hebben toegezegd. Daarnaast is de concept poster bekeken en goedgekeurd zodat deze kan worden vermenigvuldigd. Tot slot hebben we verder gekeken dan volgende week vrijdag en al vast besproken hoe we het thema “Samen voor Ede”, verbinding tussen mensen, ook volgend jaar vorm kunnen geven.

Samen op weg voor Ede

Woensdag 01 oktober 2008

Op 21 november aanstaande is er een grote manifestatie georganiseerd door “samen voor Ede”, het samenwerkingsverband opgericht naar aanleiding van de commotie dit voorjaar bij het verschijnen van “de film van Wilders”. Ik zit in het organisatiecomité en vanavond hebben we het draaiboek van de avond nader ingevuld. Dan gaat het dan om vragen als:

  • Wat moeten we vooraf nog doen?
  • Welke organisaties gaan zich op de avond zelf presenteren?,
  • Wat hebben zij nodig?
  • Hoe informeren we de edese bevolking?

We waren er snel uit, hebben het werk verdeeld en zien elkaar weer over twee weken. Het is een hele prettige manier van samenwerken.

Samen voor Ede

Woensdag 03 september 2008

Ik heb al een paar keer geschreven over de manifestatie “samen voor Ede”. De organisaties die destijds het manifest “oproep tot respect” hebben ondertekend zijn al een tijd bezig met de organisatie van de bijeenkomst. De definitieve datum is nu 24 november aanstaande. Het is de bedoeling dat dan zo veel mogelijk organisaties zich presenteren aan elkaar en aan de edese bevolking. Deze avond zijn we bijeen geweest om de avond zelf in te kleden en hebben we aan de hand van een draaiboek de taken verdeeld. Omdat de bijeenkomst in het gemeentehuis zal plaatsvinden leek het me een goed idee om deze vergadering in onze fractiekamer te houden. We hebben toen meteen de ruimtes die de avond gebruikt zullen worden bekeken.

ArchiefRubrieken