Eric Leltz  RSS feed    

De stad als kennispolis

Vrijdag 08 april 2016

Eric Leltz

De digitalisering van de samenleving is al een tijd gaande. Was het aanvankelijk zo dat iedereen overal bereikbaar was, steeds meer gaat het om het verbinden van mensen met elkaar en met 'dingen'. Door deze 'Internet of Things' kan heel veel (big) data worden verzameld. En uit deze data kan met behulp van slimme technologie veel kennis worden vergaard.

Daarnaast maakt de samenleving een transitie door waarbij veranderingen steeds meer van onderop worden geïnitieerd. Bottom-up in plaats van top down en hiërarchisch. Door de participatiemaatschappij komt steeds meer op het bordje en in handen van de burger.

Gemeenten zitten dicht bij de burgers en hebben dus de mogelijkheid om hier op in te spelen. Digitalisering speel daarbij een grote rol. Technisch kan al veel en er wordt ook al het een en ander gedaan:

  • Actuele verkeersinformatie gecombineerd met smart borden kan het aantal verkeersbewegingen beperken door mensen snel naar hun bestemming te leiden zoals bijvoorbeeld een parkeerplaats,
  • Aan de hand van die verkeersbewegingen zijn potentiële opstoppingen te signaleren voordat deze zich voordoen,
  • Energieverbruik in een buurt kan in kaart worden gebracht waardoor opgewekte energie kan worden verdeeld,
  • Lantaarnpalen die alleen licht geven als het nodig is en aangeven wanneer het tijd is voor onderhoud,
  • Vuilcontainers met sensoren geven aan of ze wel of niet geleegd moeten worden,
  • Wegen die naar omstandigheden een andere kleur krijgen of warmte opslaan.

Met de verzamelde data kan veel in een vroeg stadium inzichtelijk worden gemaakt. En door het mobiele en 'connected' karakter kan pro-actief en permanent in plaats van achteraf en periodiek, worden gehandeld. Een 'smart agent' is in staat om aan de hand van de data menselijk gedrag te voorspellen en daarop te anticiperen.

De mogelijkheden zorgen voor nieuwe spelregels en hebben al menig speelveld ontwricht. Denk aan de taxiwereld (Uber) en hotelwereld (Airbnb). Deze ontwikkelingen zullen ook gemeenten niet onberoerd laten.

Een goede reden voor gemeenten om opnieuw naar zichzelf te kijken en na te denken over haar toekomstige rol en positie. Het dwingt om nog beter te kijken naar privacy, toegankelijkheid en beveiliging. Dan kan een stad zich langzaam ontwikkelen tot 'kennispolis'. Of zal het zo'n vaart niet lopen?

 

ArchiefRubrieken