Eric Leltz  RSS feed    

Een droom spat uiteen

Woensdag 07 juli 2010

   droom met vingers

Twee jaar geleden, op 25 juli 2008, schreef ik een blog over circus Malford dat zonder vergunning twee optredens dacht te kunnen verzorgen op vakantiepark de Zanding te Otterlo. Het circus vierde haar 170 jarig bestaan en daarbij was het niet voldoende “om de feestvreugde aan te wakkeren met alleen maar clowns, jongleurs en acrobaten”. Nee, we konden ook rekenen op “dierdressuren met paarden, wattasikoeien, kamelen, lama’s en geiten”. Volgens het circus was “de vernieuwing terug”. “Vernieuwing?”, schreef ik in 2008, “het leek me eerder dat het circus ons juist mijlenver terug werpt in de tijd”. Ik heb toen toch maar even nagevraagd of er een vergunning was verstrekt voor al het fraais. En wat bleek? Geen vergunning dus. Gevolg geen circus in Ede. Met excuses aan de kinderen.

Deze week las ik dat circus Harlekino dit weekend Ede aandoet. En nu is er een tandje bij gezet want “dierennummers zijn sterk vertegenwoordigd in de totaal vernieuwde circusshow”. De voorstelling die de naam “droom met open ogen” draagt, opent dan ook met “een gemengde roofdierengroep bestaande uit vier leeuwen en twee tijgers”. Ook valt er te genieten van “een fakir act in Oosterse sferen met vuur, spijkers, glas en meterslange wurgslangen”. En dan heb ik het nog niet gehad over “de vrijheidsdressuur met zes prachtige pony’s” en “de kunsten van de Pategonische zeeleeuwen”.

Maar ook dit circus blijkt totaal te zijn vergeten dat er toch een vergunning nodig is om met wilde dieren op te treden. Dat betekent dus dit weekend in Ede geen wilde dieren uit circus Harlekino. Want hoewel het circus ongetwijfeld zal proberen om alsnog een vergunning te regelen ga ik er van uit dat de gemeente Ede deze net als twee jaar geleden bij circus Malford, weigert. Toen schreef ik “toch wel opmerkelijk hoe rommelig de organisatie van de optredens verloopt. Een dergelijk circus, letterlijk en figuurlijk, dat trekt van stad tot stad vereist toch een gedegen voorbereiding met tourschema? Zoals een kok weet dat bij ieder kindermenuutje patat wordt geserveerd hoort een circusdirecteur te weten dat voor iedere voorstelling op openbaar terrein een vergunning moet worden aangevraagd. Als dit achterwege blijft zet ik vraagtekens bij de rest van de bedrijfsvoering”. Deze conclusie kan dus nog steeds worden getrokken.

Gelukkig heeft circus Harlekino ook acts die vast en zeker fraai genoeg zijn om het vakantiepubliek naar de circustent te lokken want “voor de komische noot zorgt het Duitse duo Roy en Trixi met hun draaiende borden, Miss Beatrice de Choussa presenteert een wervelende hoela-hoep show en laat vele hoepels om haar lichaam draaien en de 17-jarige Kevin balanceert met stoelen, glazen en fakkels op zijn kin” En alsof dat nog niet genoeg is vertoont het beroemde duo Viro “in de nok van de circustent gewaagde trucs aan een zijden doeken en een bijzondere handstandact”. Zij waren al te gast op "diverse internationale circusfestivals".

  

Parels voor de zwijnen

Zondag 04 juli 2010

 

     

Op 1 juli is de jacht op het wilde zwijn op de Veluwe weer geopend. Er mogen dan door de jagers 3900 zwijnen worden gedood. Dit aantal is het verschil tussen de 5000 zwijnen die nu zouden rondlopen op de Veluwe en het streefgetal van 1100 zwijnen. Dit streefgetal is vrij willekeurig gekozen en was vorig jaar bijvoorbeeld nog 860. En eigenlijk is het beter om te kijken naar de natuurlijk draagkracht van de Veluwe. Dat is het aantal zwijnen dat de Veluwe kan herbergen. Dit getal ligt in ieder geval vele malen hoger maar ook daar is onduidelijkheid over. De berekeningen lopen uiteen van 2500 naar 7000 wilde zwijnen.

Veel gehoorde argumenten om tot het doden van de zwijnen over te gaan zijn: 

  • De zwijnen veroorzaken verkeersongelukken
  • De zwijnen vernielen tuinen
  • De zwijnen veroorzaken schade aan landbouwgewassen
  • De zwijnen zorgen voor angst bij campinggasten

En dan start het één-dimensioneel denken: “We hebben last van de zwijnen dus gaan we ze doodschieten”. En hiermee wordt de jacht gelegitimeerd en krijgen de jagers hun argument om te doden. Maar het is nog maar de vraag of oorzaak en gevolg zo direct in elkaars verlengde liggen. Juist het jagen kan wel eens de oorzaak zijn van de problemen. Er staan nog veel te veel vragen open over de gevolgen van het jagen op de zwijnen. Zo zou het aantal zwijnen juist wel kunnen toenemen door de jacht. Want het afschieten zorgt voor een natuurlijke prikkel bij de zwijnen om zich voort te planten. En omdat er door het afschieten minder zwijnen zijn, is er relatief veel voedsel beschikbaar. Dit maakt het juist mogelijk dat de zwijnen zeer snel voor nageslacht zorgen. Ook worden de zwijnen door de jacht opgejaagd en verlaten ze hun gebied en dat heeft weer een toename van het aantal verkeersongelukken tot gevolg. Het aantal verkeersongelukken stijgt ook omdat bij de jacht drachtige en zogende zwijnen worden gedood waardoor jonge zwijnen moederloos ronddolen.

Dieren vormen belangrijke bewoners van de Veluwe dus ook het wilde zwijn. Zo moet de rol van het zwijn in de ecologische kringloop niet worden onderschat. Door het wroeten wordt voedselrijke grond boven gehaald waar zowel dieren als planten van profiteren. Ook vormen zwijnen een extra attractie voor de Veluwe als recreatiegebied. Zo is het zien van een zwijn in het wild voor iemand uit de Randstad meestal een uitzonderlijke ervaring.

Om meer te kijken vanuit het belang van mens en dier zou eerst een antwoord moeten worden geformuleerd op de vraag hoeveel zwijnen de Veluwe kan herbergen. Dit kan bijvoorbeeld door een gebied aan te wijzen waar niet mag worden gejaagd. Dan kan worden gevolgd hoe de zwijnenstand zich ontwikkelt en wat dus de natuurlijke draagkracht van de Veluwe is. Dan pas kan ook een echte discussie worden gevoerd over de jacht. En dat is een discussie die niet moet worden gevoed door de jagerslobby. Want laten we niet vergeten dat het aantal zwijnen dat de Veluwe nu kan herbergen, het streefgetal, rechtstreeks komt uit het door jagers opgestelde faunabeheerplan.

     

ArchiefRubrieken