Eric Leltz  RSS feed    

Bezoek vanuit het Horabos in onze fractievergadering

Maandag 10 november 2008

Deze avond weer een fractievergadering. We hebben teruggekeken naar de raadsvergadering van afgelopen week en vooruitgekeken naar de raadsvergadering van komende donderdag. We hoefden hiervoor niet veel voor te bereiden. Dat werk was eigenlijk vorige week in de fractievergadering al gedaan. We hebben ook bezoek ontvangen van een delegatie van bewoners van recreatiewoningen in het Horabos die hier graag permanent willen blijven wonen. De woningen in het Horabos zijn bedoeld voor recreatie en dus niet voor permanente bewoning. Maar de woningen liggen natuurlijk wel in een aantrekkelijke omgeving en nodigen daardoor uit om er wel permanent te wonen. Maar aan een woning die alleen voor recreatie kan worden gebruikt hangt natuurlijk wel een lager prijskaartje dan aan een woning waar permanent kan worden gewoond. Al komt dit bij de aanbiedingen van de makelaar niet altijd tot uitdrukking. Maar als koper moet je je hier natuurlijk wel over laten informeren. Recent is besloten dat iedereen die na 1 januari 1997 een recreatiewoning heeft betrokken deze niet permanent mag bewonen. De grens van 1 januari 1997 is getrokken omdat vanaf die datum de gemeente aantoonbaar is opgetreden tegen permanente bewoning. Voor de groep bezoekers van deze avond is dat wrang want zij hebben allen na die datum hun recreatiewoning gekocht. Wel stellen zij dat ze niet veel hebben gemerkt van het handhavingsbeleid van de gemeente en zich daarom nu overvallen voelen. Zij claimen een bepaald gebruiksrecht en aan dat argument zullen de bewoners zich vast klampen is onze gedachte. Overigens zijn niet alle huidige bewoners in het gebied voor permanente bewoning.

De nieuwe moskee en permanente bewoning in recreatiewoningen

Dinsdag 17 juni 2008

Er is al heel wat water door de Maas gegaan voordat de eerste steen van de moskee werd gelegd. Maar na veel gedoe zoals tumult rond de aanwijzing van de bouwlocatie midden in een woonwijk en buurtprotesten tot aan de Raad van State toe is vorig jaar toch de eerste steen gelegd in het Pepelensteeggebied. Ver weg van de bewoonde wereld dicht bij het voormalige zwembad en sportvelden. Toch geeft ook die locatie weer problemen. Als de wind gunstig staat, vorige nacht een heldere nacht was maar vandaag schapenwolken aan de hemel staan en de zon niet meer warmte geeft dan 23,6 graden Celsius, kunnen we mogelijk last krijgen. Oftewel onzin pareer je met onzin. Koudwatervrees van een buurtbewoner. Gelukkig is de bouw doorgegaan en vandaag ben ik eens wezen kijken. En dat was goed voor de beeldvorming. Ik dacht dat de moskee in al zijn pracht en praal al bijna klaar was maar er moest nog ongelooflijk veel worden gedaan. Dat was een tegenvaller. Gelukkig leed het humeur van het kerkbestuur hier niet onder. Ze zagen het allemaal zitten en volgens planning zal de moskee vlak voor de kerst door de inspanning van vele vrijwilligers officieel klaar zijn. Het gebouw zelf is een mooi gebouw. Veel ruimte, mooie lichtinval en een goede indeling waardoor het gebouw ook voor andere doeleinden kan worden gebruikt zoals voor scholing en als bibliotheek.

‘s-Avonds zat ik de raadscommissie Ruimtelijke Ontwikkeling voor. Een hele volle agenda met weer veel insprekers. Dat betekent dus de raadsleden niet te lang het woord geven en de snelheid er in houden. De insprekers kwamen voor de vaststelling van het bestemmingsplan Natuurgebied Veluwe. Belangrijk punt hier is de permanente bewoning van de recreatiewoningen. De insprekers waren allen bewoners van een recreatiewoning maar een deel was voor legalisering en een deel was tegen. De voorstanders zien de prijs van hun woning stijgen. Zij hebben er ook veel in geïnvesteerd en hun recreatiewoning zijn vaak verbouwd tot ware villa’s. Ik heb dit recent nog gezien toen ik door de bewoners werd uitgenodigd om over een van de parken te lopen. Ook is het maar de vraag of deze bewoners nog wel ergens anders een hoofdverblijf hebben. De tegenstanders zijn bang dat door de waarde stijging van hun woning de onroerendgoed belasting zodanig veel omhoog gaat dat dit niet meer is op te brengen voor hen. Dit was ook de laatste vergadering van de secretaris Frans Le Large. Hij gaat met vervroegd pensioen. Ik heb in een paar woorden proberen aan te geven dat ik met enige weemoed afscheid neem van Frans. We hebben kort maar zeer prettig samengewerkt. De vergadering is gebonden aan diverse formele regels en het volgen van regels is nu niet mijn sterkste punt. Dan is het prettig als je iemand naast je hebt zitten die je toefluistert waar je even niet aan hebt gedacht. Bedankt Frans. Ik zal jouw steun missen. Voor een beeldverslag van de vergadering klik hier.

Permanent wonen in het Horabos

Zaterdag 31 mei 2008

Vorige maand in de hoorcommissie bestemmingsplannen kwam het plan van het Horabos aan de orde. Naar aanleiding van deze zitting zijn de leden van deze commissie vandaag op bezoek geweest in het bos. Het punt is dat het bestemmingsplan aangeeft dat het Horabos een recreatiegebied is maar in het park staan woningen die permanent worden bewoond. En dat mag niet in een recreatiegebied. Dus als het bestemmingsplan volgende maand zou worden goedgekeurd betekent dit tevens dat er handhavend zal worden opgetreden tegen permanente bewoning. En de woningen die er staan waren oorspronkelijk eenvoudige vakantiewoningen maar de meesten zijn in de loop der tijd verbouwd tot ware villa’s in een schitterende omgeving. Nu spelen de provincie en het rijk ook nog een rol. Zij stellen beiden dat een gemeente vrij is in de keuze waarvoor ze een gebied bestemmen zolang het maar niet ligt in een ecologische verbindingszone of Natura 2000 gebied. Deze clausule geldt niet voor het Horabos en dus is er een lobby gestart om de gemeenteraadsleden te bewegen het gebied niet als recreatiegebied te bestemmen zodat het permanent wonen automatisch wordt gelegaliseerd. De argumenten die de bewoners aandragen vallen me wat tegen. Ze noemen duidelijkheid. Maar dit krijg je ook door het permanent bewonen niet meer te gedogen maar voortaan handhavend op te treden. Ook zeggen ze dat de makelaar bij de koop heeft aangegeven dat de woningen permanent bewoond kunnen worden. Maar ja, met zo’n argument kan de gemeente helemaal niets. Bovendien hebben de kopers met de voor permanente bewoning te lage koopprijs in hun achterhoofd ook al of niet bewust een risico genomen. Een ander argument is dat het bos vlak bij de bebouwde kom is en er veel geluidsoverlast is van de A12 en de spoorlijn. Dat is ook al niet zo’n sterk argument. Dan zijn er volgens de bewoners nog argumenten die de gemeente goed in de oren moeten klinken zoals stijging van de WOZ waarde dus meer inkomsten en de stijging van het aantal beschikbare woningen. Overigens is niet iedereen op het park voor het afschaffen van de bestemming recreatie. Juist degene die de woning echt als tweede recreatieve woning gebruiken zouden dit vervelend vinden omdat dan de WOZ waarde omhoog gaat en zij dus meer belasting moeten betalen. Ik geef de bewoners die permanente bewoning willen legaliseren weinig kans. Wel wil ik me hard maken voor een goede overgangsregeling.

 

ArchiefRubrieken