Eric Leltz  RSS feed    

Eindelijk is er weer een bestuur

Maandag 01 december 2008

Deze avond was het eindelijk zover. Door een geweldige inspanning van Christa en Bart kon er weer eens een algemene ledenvergadering van GroenLinks/PE worden gehouden. En een belangrijk agendapunt was de verkiezing van een nieuw bestuur. En ook dit lukte. Naast Christa en Bart zal Sander Pruiksma zitting nemen in het nieuw gevormde bestuur. Ik ben er namens de fractie blij mee want alleen een bestuur kan een aantal zaken omtrent de verkiezingen in 2010 in gang zetten. En 2010 lijkt nog ver weg maar voor die tijd moet er toch wel een programma worden geschreven en een kandidatenlijst worden samengesteld. Langs deze weg wens ik het bestuur veel succes.

Een nieuw beginselenprogramma voor GroenLinks

Dinsdag 17 juli 2007

Gisterenavond werd ik vrij laat nog gebeld door een bestuurslid van de GroenLinks afdeling in Wageningen. Of ik mee wilde doen aan de discussieavond van vanavond over de toekomst van GroenLinks. Binnen GroenLinks wordt er gewerkt aan een nieuw beginselenprogramma. Het oude beginselenprogramma dateert nog van 1992. Maar de tijden, ideeën, problemen en toekomstbeelden zijn nu fors anders. Het is daarom de hoogste tijd om de beginselen tegen het licht te houden. Tussen nu en november 2008 zullen er regionaal discussiebijeenkomsten worden gepland om tot een vernieuwd beginselprogramma te komen. We hebben dus nog even de tijd. Ik had toch niets in mijn agenda staan voor deze avond dus ben ik samen met Ap Dominicus naar het kantoor van GroenLinks in Wageningen gegaan. In een klein gezelschap hebben we het gehad over onze motivatie om lid te zijn van GroenLinks. Deze motivaties kunnen we dan later uitbouwen tot een aantal beginselen en thema’s. Een beginsel is iets waar GroenLinks voor staat. Zo’n beginsel is niet echt aan tijd gebonden, het operationeel maken juist wel. Afgesproken is dat we na de zomer de thema’s zullen uitdiepen. Op de landelijke website is de discussie ook al begonnen: http://toekomst.groenlinks.nl/

Het was verfrissend om eens van gedachte te wisselen met GroenLinksers uit een van onze buurgemeenten.

Op het GroenLinks congres

Zaterdag 03 februari 2007

Vandaag ben ik naar Utrecht gegaan voor het GroenLinks congres. Er waren verkiezingen voor de lijst voor de eerste kamer en voor het bestuur. Verder gaf Femke Halsema tekst en uitleg over het niet deelnemen aan de formatiegesprekken. Zoals gebruikelijk waren er weer veel emoties en door het soms wel al te rigide leiden van de vergadering laaide dit ook nog eens extra op. Natuurlijk zijn er spelregels nodig bij een vergadering van 900 personen maar om mensen nu de mond te snoeren door de microfoon uit te zetten is vragen om gefrustreerde mensen. Je kunt ook aangeven dat iemand bijvoorbeeld nog een halve minuut spreektijd heeft. Na de halve minuut is het tijd voor de laatste zin. Spreekt iemand dan toch nog door, is een technische ingreep meer gerechtvaardigd. Ook het optreden van kersvers gekozen voorzitter Henk Nijhof richting Joost Lagendijk was een voorzitter onwaardig. Van achter de microfoon, op het podium en als voorzitter, past het niet om te gaan roepen waar iemand was toen het er om ging. Daarmee toon je geen respect. Femke Halsema ging in haar toespraak in op de rol van Groenlinks tijdens de formatiegesprekken. “Het hoort erbij dat we naar onszelf kijken en dat we grondig nagaan of we fouten hebben gemaakt. En zo ja, welke fouten dat dan zijn. En daar hoort ook bij dat we elkaar ter discussie stellen”, aldus Halsema. Er komt dus een evaluatie. Halsema gaf wel aan dat er voor GroenLinks in een kabinet alleen maar kruimels te halen waren. Ze sloot af met de woorden: “Trots op wie we zijn, maar niet tevreden met wat we hebben bereikt.”

 

ArchiefRubrieken