Eric Leltz  RSS feed    

Hoogmoed

Zaterdag 18 december 2010

eric leltz

In de raadsvergadering van afgelopen donderdag stond de benoeming van de leden van de regiocommissie FoodValley op de agenda. De raad kan voor deze commissie twee leden afvaardigen en meestal kiezen we dan een kandidaat uit de coalitie en een uit de oppositie. Toen we het voorstel twee weken geleden in de commissie Algemene Zaken & Middelen onder ogen kregen bleek dat hier dit keer geen rekening mee was gehouden. Er waren zonder overleg met de oppositie gewoon twee vertegenwoordigers van de coalitie voorgesteld. En zo stonden de heren Boot (CDA) en van de Klok (VVD) genoemd. Aanvankelijk dacht ik nog aan een foutje maar tijdens de discussie in de commissie Algemene Zaken en Middelen bleek dat deze voordracht gewoon de bedoeling was. De begrippen “arrogantie” en “machtspolitiek” kwamen bij mij boven.

Tussen de commissievergadering en de raadsvergadering zaten twee weken. In deze tussentijd leek het probleem zich vanzelf op te lossen. De oppositie schoof een eigen kandidaat, de heer Meijer (Christen Unie), naar voren en de CDA vertegenwoordiger van de coalitie deed genereus een stapje opzij. Maar in de dagen voor de raadsvergadering leek het wel alsof de heer Boot van “hogerhand” terug moest komen op zijn genereus gebaar. En zo kwam het dat in de raad het oorspronkelijke stuk, dus met de twee coalitie kandidaten, op de agenda stond. Voor de oppositie zat er niets anders op om de eigen kandidaat voor te stellen en het op een stemming te laten aan komen.

In de raadsvergadering hield de fractievoorzitter van de VVD nog een betoog waarom er toch twee coalitieleden in de commissie moeten zitten. Dit was in feite een pleidooi om de oppositie buiten boord te houden. Ik kreeg de indruk dat het uitermate hoogmoedige betoog van de fractievoorzitter zijn kandidaat niet veel goeds deed. Een compliment van mij richting de heer Boot om zijn edelmoedig gebaar kon ook worden opgevat als een verkapt stemadvies voor hem. Hoe dan ook, gevolg was dat de VVD met lege handen kwam te staan. Hun kandidaat haalde het niet en de heren Boot en Meijer worden afgevaardigd in de regiocommissie FoodValley. Keurig dus een verdeling coalitie en oppositie. De VVD likt haar wonden: hoogmoed komt voor de val.

   

Kijken naar Food Valley in 2040

Dinsdag 29 juni 2010

eric leltz

Onlangs publiceerde het Centraal Plan Bureau (CPB) het rapport 'The Netherlands of 2040'. Het gaat over hoe Nederland over 30 jaar haar geld kan verdienen. En hoewel er in het rapport uitspraken staan die discutabel zijn, kun je er ook wat van leren. We leven in een kenniseconomie dat is bekend. Kennis en innovatie zijn en blijven de kern voor het succes van de Nederlandse economie. En dat is terug te vinden in de conclusies. Om kennis tot wasdom te laten komen zijn steden nodig. Talentvolle mensen zoeken elkaar op om ideeën uit te wisselen en steden bieden het podium om elkaar te ontmoeten. De stad koppelt mensen en bedrijven aan elkaar. Hoewel je zou zeggen dat door de (digitale) mobiliteit van mensen en bedrijven nabijheid minder belangrijk is, spreken de conclusies dit dus tegen. Sterke steden met een goed vestigingsklimaat zijn in staat om hoogwaardige bedrijven en werknemers aan te trekken en te behouden.

Bij een goed vestigingsklimaat hoort een goede infrastructuur met een netwerk van openbaar vervoer en wegen en een goed opgeleide beroepsbevolking. Hierbij horen ook een flexibele arbeidsmarkt, korte aanvoerlijnen en een grote afzetmarkt. Dan moet je nu dus al beginnen met steden de ruimte te geven en mensen passend te scholen want in een dergelijke stad staan hoofdzakelijk excellente kennisinstituten.

Verwacht wordt dat er een nieuwe doorbraaktechnologie komt zoals eerder de stoommachine en ICT. Biotechnologie en nanotechnologie zouden weleens zo’n doorbraak technologie kunnen zijn. Rond zo’n technologie ontstaat bedrijvigheid omdat bedrijven elkaar opzoeken. Om hier optimaal gebruik van te maken moet er intensief worden samengewerkt en dienen onderzoekers, ontwerpers, producenten en dienstverleners de activiteiten op elkaar af te stemmen. Daar ligt dus een enorme kans voor Food Valley. Maar dan moet de regio het wel op tijd mogelijk maken om deze kans te grijpen.

  

Food valley classic

Woensdag 22 juli 2009

eric leltz

Het college van B&W van Ede heeft besloten om de jaarlijkse subsidie van 20.000 euro voor de Food valley Classic te stoppen. Het gemeentebestuur vindt dat “de financiële bijdrage niet in verhouding staat tot de uitstraling van het evenement in de gemeente Ede”. Met andere woorden de prijs/prestatie verhouding is uit balans. Het heeft even geduurd maar uiteindelijk komt het college tot dezelfde conclusie als de fractie van GroenLinks/Progressief Ede. Alleen wij roepen dat al veel langer. Om precies te zijn al drie jaar, telkens bij het vaststellen van de jaarlijkse begroting. Een bedrag van 20.000 euro voor “een krijtstreepje op de Stationsweg” voor een tussensprint is natuurlijk ook veel te veel geld. Toch kregen we ieder jaar hetzelfde antwoord: “de wedstrijd is belangrijk voor de uitstraling van de gemeente Ede”. Gelukkig is dit argument nu losgelaten want er zit natuurlijk totaal niets onderscheidends in als een dergelijke wielerwedstrijd door alle buurgemeenten gaat. Soms komt wijsheid inderdaad met de jaren en dan is het beter om ten halve te keren dan ten hele te dwalen. Overigens als het echt om de uitstraling gaat moet je het anders aanpakken. De fractie van GroenLinks/Progressief Ede heeft daar vorig jaar ook onderzoek naar gedaan. Uit navraag bleek dat voor 40000 euro de Eneco tour en de Elektro tour, twee meerdaagse professionele wielerwedstrijden, de start in Ede kunnen organiseren. Dan heb je in de avond een proloog en de volgende dag een start van de eerste etappe. Daarmee krijg je dus de gewenste “exposure”. Als je het doet, doe het dan goed.

Maar het college kwam ook met een totaal nieuw argument om de subsidie stop te zetten. Ede wil zich graag afficheren als een groene en gezonde gemeente en dat is volgens B&W moeilijk te verenigen met de wielersport die met regelmaat in het nieuws is met verhalen over “het gebruik van doping en andere verboden middelen door renners”. Dit is wel krasse taal want hiermee wordt een hele bedrijfstak over één kam geschoren. Het argument lijkt me er ook met de haren bijgesleept. Hiermee profileert Ede zich niet alleen als groene en gezonde gemeente maar ook als een stad nog “roomser dan de paus” of wellicht voor deze contreien wat beter uitgedrukt “het braafste jongetje van de klas”. Ik ben benieuwd of deze nieuwe zienswijze ook gevolgen heeft voor het contact met een aantal bestuurders. In plaats van de rapporten van de dopingcontroleurs kunnen bijvoorbeeld de recente onderzoeken naar de onkostenvergoedingen van B&W, de affaires rond de woonkosten van burgemeesters en de ‘Sinterklaasaffaire’ in Echt-Susteren als leidraad dienen. 

       

 

ArchiefRubrieken