Eric Leltz  RSS feed    

Onrust op vakantiepark de Zanding in Otterlo

Zaterdag 26 juli 2008

Vandaag zat bij de post een brief van een aantal verontruste bewoners van vakantiepark de Zanding in Otterlo gericht aan de fractievoorzitters. Het ging over de geplande wijzigingen op het park. Van een min of meer “low profile” park zal dit park transformeren naar een veel moderner park. Er is zelfs sprake dat er een hotel komt. Ik schreef hier eerder over op 12 juni naar aanleiding van een bijeenkomst waarin de raad werd geïnformeerd. Er werd in de brief ook geciteerd van mijn weblog en ik ben hier vorige week ook telefonisch over benaderd. Wat uit dit gesprek bleek en nu ook in de brief naar voren kwam, is dat er twee zaken door elkaar worden gehaald. Op mijn weblog geef ik een indruk van de bijeenkomst op 12 juni. Hier werden twee onderwerpen behandeld die niet zoveel met elkaar te maken hebben. Ten eerste de ontwikkelingen bij vakantiepark de Zanding, en ten tweede de ontwikkelingen op het voormalige ENKA terrein waar een woonwijk komt. Bij dit laatste punt was ook een datum genoemd waarop moet worden begonnen met het bouwrijp maken van de grond omdat anders allerlei deadlines niet worden gehaald. Juist deze datum wordt abusievelijk gekoppeld aan de ontwikkelingen bij de Zanding. En bij de bewoners is hierover enige commotie ontstaan omdat zij nu denken dat ze voor deze datum van het vakantiepark afmoeten. Dat er op het park iets gaat veranderen staat buiten kijf. En dat dit voor de bewoners gevolgen heeft ook. Maar vanaf wanneer dit geldt, is bij mij niet bekend. Wel kreeg ik op mijn vraag bij de bijeenkomst van 12 juni wat er met de huidige bewoners gaat gebeuren als antwoord dat het normaal is dat ze anderhalf jaar de tijd krijgen om ergens anders een nieuw onderkomen te zoeken. Zo zie je maar weer dat de oude journalistieke stelling “breng altijd slechts één nieuwsfeit tegelijk anders gaan de berichten door elkaar lopen” nog steeds van kracht is. Maar ik zie mijn weblog toch als een weerslag van wat ik meemaak in mijn politieke leven en ja, dan heb ik te maken met meer dan een onderwerp tegelijk. En dan schrijf ik daar ook over.

Raadsvragen over duurzaamheid bij de Zanding

Woensdag 25 juni 2008

Vandaag stond een stukje in de krant over de raadsvragen die mijn fractie vorige week samen met de VVD heeft ingediend over onze wens dat het nieuw op te zetten recreatiegebied bij de Zanding in Otterlo duurzaam wordt gebouwd. Eens kijken hoe hard het college zich hiervoor durft te maken. Het is overigens opvallend dat nog niet is opgemerkt dat in deze raadsvragen een nieuwsfeit besloten zit. Namelijk dat er zo omvangrijk gebouwd gaat worden inclusief hotel op de plaats waar nu een relatief eenvoudig recreatiegebied is. Dat gaat gewoon gevolgen hebben voor de mensen die er nu bijvoorbeeld al een stacaravan hebben. Ook voor Otterlo zal er toch het een en ander veranderen. Tot nu toe zijn deze plannen eigenlijk nooit helder gecommuniceerd naar de Otterlose bevolking.

Een PR verhaal over de Zanding in Otterlo

Donderdag 12 juni 2008

Deze middag was er een besloten bijeenkomst over de ontwikkelingen bij het recreatieterrein “de Zanding” te Otterlo en over de stand van zaken bij de herontwikkeling van het Enka terrein. Over dit laatste punt heeft mijn fractie vorige week samen met de fractie van D’66 schriftelijk de volgende vragen aan het college gesteld:

  • Is de samenwerkingsovereenkomst tussen Grondbank Bennekomseweg Ede CV en de gemeente Ede getekend? Zo nee, waarom is deze niet tijdig tot stand gekomen?
  • Wat zijn de door de wethouder aangekondigde problemen?
  • Wordt de raad hierover nog actief geïnformeerd?

Dit naar aanleiding van een opmerking van wethouder van de Pol dat als de samenwerkingsovereenkomst niet voor 1 juni 2008 is getekend wij in de problemen zouden komen. Dit heeft weer te maken met een afgesproken datum van 1 januari 2010 dat op het terrein met de bouw moet worden begonnen. De bijeenkomst kwam dus niet zomaar uit de lucht vallen. Hoewel het een besloten bijeenkomst was kan ik toch over het eerste punt schrijven want de vertrouwelijkheid werd voor dat punt direct opgeheven. Het is de bedoeling dat er bij “de Zanding” een groot recreatiepark komt en afgaande op wat ik hoorde en zag tijdens de presentatie zijn de besprekingen en de plannen al in een vergevorderd stadium. En dan te bedenken dat wij nog dit jaar, ook weer in beslotenheid, werden geïnformeerd over problemen wat betreft de aankoop/verkoop van het gebied. Om die reden had ik ook een totaal ander verhaal verwacht dan het PR verhaal van iemand van een investeringsmaatschappij. Ik hoor liever van het college welke risico’s de gemeente loopt. En pas als dat reden geeft om een samenwerkingsverband aan te gaan met de projectontwikkelaar wil ik wel weten hoe het park er uit gaat zien. Dan komen vragen op als:

  • Wordt er duurzaam gebouwd?,
  • Is het park vrij toegankelijk? en
  • Wat gebeurt er met de mensen die er nu soms al jaren een recreatiewoning hebben?

Ik zal hier toch nog eens achteraan gaan. Wat betreft het onderwerp herontwikkeling Enka terrein kan ik niet veel kwijt. Dat gedeelte van de vergadering bleef besloten en dus vertrouwelijk. Wel lastig want nu kun je niet in alle openheid met elkaar buiten de vergadering om discussiëren. Wie gaat er eigenlijk over of een vergadering al of niet besloten is?

 

ArchiefRubrieken