Eric Leltz  RSS feed    

Dash button

Donderdag 07 mei 2015

eric leltz

Amazon kwam onlangs met een 'dash button'. Een apparaat waarmee je rechtstreeks een product kunt bestellen als je merkt dat dit op is. Omdat de introductiedatum 1 april was dacht ik even aan een slechte grap. Het bleek echter bittere ernst.

Helaas is een 'dash button' slechts een tussenoplossing. Het is het resultaat van een-dimensioneel denken want het is niet echt een oplossing voor het probleem dat voorligt. De besteller heeft er namelijk niet direct iets aan want als je pas gaat bestellen op het moment dat je merkt dat bijvoorbeeld de koffiecups op zijn, wordt het verlangen naar een kopje koffie nog even noodgedwongen op de proef gesteld.

Dat het anders kan zie je terug in de logistiek bij 'just in time' leveringen. Daar wordt aan de hand van de historie van het gebruik en de levertijd van een product, bij een minimum voorraad een bestelling geplaatst. Dit wordt volautomatisch door het systeem zelf gesignaleerd en gedaan. Dan is de mens dus niet de initiator van de actie maar zit de bestelcyclus ingebakken (embedded) in het systeem. En voor wie niet kan loslaten? Die krijgt een signaal waarna toch zelf kan worden besteld.

Zo pak je het probleem bij de wortel aan zodat het wordt opgelost nog voordat het zich voordoet. Op deze wijze voorkom je problemen in plaats van dat je wacht tot een probleem zich aandient.

Taxi

Vrijdag 04 juli 2014

eric leltz

Ik las een artikel over een taxichauffeur in Londen. Hij moest eerst twee en een halfjaar in de schoolbanken zitten om het stratenplan te leren voordat hij de weg op mocht. Met de huidige navigatiesystemen lijken mij deze lessen een restant uit het verleden waar niemand bij heeft stil gestaan of ze nog wel nodig zijn. Zoals er nog lang overzichten werden uitgeprint terwijl dezelfde overzichten ook op het beeldscherm te toveren zijn. Niet dat er nooit iets hoeft worden uitgeprint. Dat kan best gemakkelijk zijn. Zo is het ook niet zo dat een taxichauffeur niets van een stad hoeft te weten en maar blind moet varen op zijn navigatiesysteem. Maar de kennis van het stratenplan hoeft veel minder gedetailleerd te zijn. De tijd van de cursus "stratenplan" kan beter worden besteed aan een cursus "hoffelijkheid" zodat een passagier zich echt welkom voelt in de taxi.

Overigens is het soms al voldoende dat een chauffeur kan rijden en netjes kan communiceren en dus helemaal niets van het stratenplan hoeft te weten. Een eigenaar van een taxibedrijf in New York kon moeilijk snel aan personeel komen omdat het te lang duurde voor ze de stad een beetje kende. Hij maakte van de nood een deugd. Bij nadere bestudering van zijn klantenbestand bleek dat veel klanten gewoon de taxi van of naar hun eigen huis of kantoor namen en goed bekend waren in de stad. Hij introduceerde twee soorten taxi's: een voor mensen die de stad niet kennen en een voor hen die de stad wel kennen. In de eerste taxi's reden chauffeurs die het stratenplan kende, in de tweede taxi's hoefde dat niet. Immers de passagiers konden de chauffeurs wel helpen en de weg wijzen, in ruil voor een lagere ritprijs. Het bleek een schot in de roos en het tekort aan gekwalificeerd personeel, lees personeel op de hoogte van het stratenplan, bleek snel opgelost.

Stem Lokaal

Maandag 05 mei 2014

eric leltz

Waarom is de kans groot dat als je tegen iemand "goedemorgen" zegt, deze persoon "goedemorgen" terug zegt en niet bijvoorbeeld "hallo" of "dag"? En studenten laat ik wel eens plaatje zien met een blauw en een bruin huis en vraag dan waar het witte huis staat. Ze turen dan aandachtig naar het plaatje en na een tijd zegt wel iemand "misschien daar achter het bruine huis". Maar er staat helemaal geen wit huis. Terwijl als ik zonder het plaatje had gevraagd waar het witte huis staat vrijwel iedereen had geroepen "in Washington" of op zijn minst "in Amerika". Dat komt omdat het denken van de luisteraar door de opmerking wordt ingekaderd. Het werkt precies hetzelfde als in het oude spelletje "ork, ork, ork, soep eet je met een..", of bij "tarweveld, maisveld, graanveld, beneveld". "Out of the box" denken is niets anders dan los komen van dit (onbewuste) kader.

In discussies kom je vaak een variant tegen. Er wordt een op zich waar argument genoemd maar het doet als tegenargument niet echt ter zake. Laatst in een discussie over het verbieden van terrasverwarmers werd het verbieden terzijde geschoven "omdat je daarmee nog geen duurzame energie opwekt". Dit klopt natuurlijk wel maar daar gaat het niet om. En daarom is het geen valide tegenargument. Het gaat bij het verbieden van terrasverwarmers meer om het niet onnodig gebruiken van al of niet duurzaam opgewekte energie. Soms wordt dit inkaderen of "framen" bewust ingezet. Bijvoorbeeld in een slijterij waar de Duitse wijn veel beter verkoopt als er Duitse muziek wordt gedraaid.

Of het inkaderen bij de gemeenteraadsverkiezingen ook bewust is ingezet weet ik niet maar feit is dat de lokale partijen het erg goed deden. Dat zal toch niet gekomen zijn door de bewegwijzering naar het stembureau: "stem lokaal"?

 

ArchiefRubrieken