Eric Leltz  RSS feed    

Zorgen over de gemeentelijke dienstverlening

Donderdag 08 januari 2009

De fracties van GroenLinks/PE, D66 en Gemeentebelangen maken zich ernstige zorgen over de digitale dienstverlening van de gemeente Ede aan haar inwoners en bedrijven.

apestaartje

Het lag in de bedoeling dat edese inwoners en bedrijven vanaf medio 2008 vanuit huis of kantoor diensten zouden kunnen regelen zoals: 

 • het verkrijgen van een uittreksel Burgerlijke stand
 • het verkrijgen van een uittreksel Gemeentelijke Basis Administratie (GBA)
 • het regelen van een verhuizing binnen de gemeente grenzen
 • het maken van een afspraak voor bepaalde (balie-)diensten
 • het melden van gebreken in de openbare ruimte
 • alle activiteiten rond de WOZ

De eerste vier diensten zouden al vanaf april 2008 beschikbaar zijn. Tot op heden is dat echter niet gelukt omdat de leverancier geen werkende programmatuur kan leveren. Vanaf maart 2008 zijn meerdere ingebrekestellingen aan de leverancier verzonden en zijn vele gesprekken gevoerd om uit de impasse te geraken. Echter zonder resultaat met als gevolg dat de beoogde verbetering van de dienstverlening uitblijft. Daarom heeft de gemeente besloten om afscheid te nemen van de leverancier. Juristen zijn nu bezig met de afwikkeling waarbij van edese zijde een claim ligt van circa € 600.000,-. Maar naast de financiële zorgen is het de vraag wat er nog overblijft van de ambitie van de gemeente Ede om haar burgers en bedrijven vanuit huis of kantoor digitale diensten te laten uitvoeren.

De fracties van GroenLinks/PE, D66 en Gemeentebelangen hebben daarom vandaag hierover de volgende vragen gesteld:   

 1. Wat zijn de financiële gevolgen voor de gemeente Ede, nu de invoering van de Midoffice Suite dreigt te mislukken dan wel ernstig zal vertragen?
 2. Welke stappen neemt u om het gestrande schip weer vlot te trekken?
 3. Wanneer gaat u, in het kader van uw actieve informatieplicht, de gemeenteraad informeren over de ontstane situatie?
 4. Wat betekent deze vertraging voor de inwoners van de gemeente Ede?
 5. Welke werkwijze gaat u de komende jaren volgen, opdat de afspraken die vastgelegd zijn in uw raadsvoorstel uit 2007, alsnog gerealiseerd kunnen worden?


Reactie geven

Naam *
Email *
Website
Bericht *

ArchiefRubrieken