Eric Leltz  RSS feed    

Zorgen om UMTS masten

Dinsdag 11 september 2007

Vanavond was UMTS het toverwoord. In de Reehorst waren ongeveer 350 mensen bijeengekomen om te luisteren naar 4 sprekers die het onderwerp UMTS van alle kanten belichten. Als eerste spreker kwam Bart Huizing van het Antennebureau. Dit bureau is gelieerd aan de overheid. De heer Huizing benadrukte dat hij objectieve informatie geeft en dat dit ook het doel van zijn organisatie is. Hij gaf aan dat er al heel veel straling is zoals door het gebruik van autosleutels, anti-diefstal poortjes en de draadloze koptelefoon. Er zijn door de EU limieten vastgesteld voor de blootstelling aan straling en hier houdt de Nederlandse overheid zich keurig aan. Als voorbeeld kwam hij met cijfers over de Kleefsehoek waaruit bleek dat daar ruim onder de limieten wordt gebleven. Tweede spreker was Henk Wever van de stichting “stop UMTS”. Dit was een kritische bijdrage over het gebruik van UMTS. De heer Wever is ervaringsdeskundige omdat hij klachten kreeg toen hij kwam te wonen in een stralingsbundel. Hij vindt dat gemeenten het voorzorgsbeginsel moeten hanteren. Dus niet doen zolang er zoveel onzekerheid is. Hij gaf ook aan dat bij de onderzoeken die vaak door de voorstanders worden aangehaald veel te weinig is gekeken naar de biologische invloeden. Juist deze invloeden hebben negatieve gevolgen op de mensen. Denk dan aan klachten als slapeloosheid, geheugenverlies en concentratieverlies. Vervolgens beklom Eric van Rongen van de gezondheidsraad het podium. Ook hij haalde veel onderzoeken aan. Hieruit blijkt dat er op de korte termijn niet veel effect van het gebruik van UMTS is op het welbevinden. Maar onduidelijk is hoe het met de effecten op de lange termijn is. De heer Rongen gaf aan dat geconstateerd is dat bij mensen die langdurig gebruik maken van de mobiele telefoon gezwellen bij de gehoorzenuw ontstaan. En dan ook nog bij het oor waar de telefoon het dichts bij is. Maar de betrouwbaarheid van deze onderzoeken is wel twijfelachtig. Hoewel de straling van UMTS antennes het lichaam opwarmen heeft dit geen invloed op het welbevinden. De heer Rongen eindigde dan ook met de opmerking dat "we met de kennis van nu kunnen concluderen dat het wonen bij deze masten niet gevaarlijk is". Als laatste sprak Alex Swinkels van het Nationaal Platform Stralingsrisico’s. Hij kwam op de proppen met een Fins onderzoek waaruit bleek dat mobiele bellers 40% meer kans op kanker hebben. Ook kwamen klachten als vermoeidheid, slapeloosheid en hoofdpijn naar voren. De heer Swinkels noemde ook het voorzorgbeginsel en hij trok een parallel met DES, asbest, dioxine, tabak en röntgenstralen, waarbij de gevolgen op de lange termijn ook pas na jaren bekend werden. Toen was het voor velen al te laat. Ook trok hij de conclusies van veel onderzoeken in twijfel omdat deze door belanghebbenden zijn gefinancierd. Daarna kon het publiek vragenstellen. Uit de vragen bleek dat er nog veel onzekerheid is onder de aanwezigen. De avond heeft deze onzekerheid denk ik niet kunnen wegnemen. UMTS blijft een weerbarstige materie. Onderzoeken spreken elkaar tegen of doen alleen uitspraken over de gevolgen op korte termijn. De gevolgen voor de lange termijn blijven onduidelijk. En dit maakt mensen onzeker. Deze onzekerheid is gewoon niet weg te nemen. Het bannen van de antennes uit de gemeente lijkt me echter een gepasseerd station. Dan kan er niet meer mobiel worden gebeld in Ede. Daar zullen veel inwoners niet blij mee zijn. Maar daarnaast vormt het mobiel netwerk ook nog een vitaal onderdeel van de technische infrastructuur voor de gezondheidsdiensten. Maar hoe moet het dan verder? De kunst is om een balans te vinden tussen de vele belangen en inzichten. Denk dan aan het zo min mogelijk plaatsen van de antennes in woonwijken en dicht bij scholen. Maar of we hier in de commissievergadering uitkomen is nog maar de vraag. En eigenlijk staat daar ook alleen het spreidingsplan van de antennes op de agenda. Overigens heb ik in 2005 voor de toenmalige fractie een bijdrage geschreven over UMTS. Deze bijdrage staat te lezen op deze site onder de link "publicaties". In de pauze heb ik nog met wethouder Kremers gesproken over de toestand bij Opella en mijn artikel hierover in de krant.Reactie geven

Naam *
Email *
Website
Bericht *

ArchiefRubrieken