Eric Leltz  RSS feed    

Zorg over de thuiszorg

Donderdag 29 januari 2009

thuiszorg          

In de raadsvergadering heeft mijn fractie aandacht gevraagd voor de thuiszorg. Ik schreef hier al eerder op 16 januari over. Sinds 1 januari heeft de gemeente hierover nieuwe afspraken gemaakt met voor een deel nieuwe aanbieders. En hier gaat nog het een en ander mis. Nu, na een maand, zitten nog steeds mensen te wachten op hulp. Op 21 januari waren dit er maar liefst 140! En de gemeente heeft geen enkel zicht of deze mensen zichzelf kunnen helpen en zo ja, hoe zij dit dan doen. Geen mooi sociaal visitekaartje voor een gemeente die toch de eerste verantwoordelijke is voor de (thuis)zorg van haar burgers. We hebben de wethouder gevraagd om op korte termijn en voor ons is dat letterlijk morgen of overmorgen, maatregelen te nemen. En als dit onorthodoxe maatregelen moeten zijn, dan moet dat maar. De wethouder ging nauwelijks in op de vraag. Wel gaf hij aan dat hij in onderhandeling is en dat er hard aan wordt gewerkt. Maar dit is de discussie niet. Ik geloof best dat er hard wordt gewerkt. Ik verwacht ook niet anders. Alleen hard werken is niet genoeg gebleken want het werk had al op 1 januari klaar moeten zijn. Het is triest om te moeten constateren dat er nog steeds mensen zonder thuishulp zitten. Misschien moet er ook niet harder worden gewerkt maar slimmer waarbij ook wordt gedacht aan de groep mensen die nu tussen wal en schip is beland.

We hebben de vragen gesteld in het vragenuurtje. Dit is eigenlijk geen spontaan gebeuren want de wethouder heeft de vragen dan al in de ochtend ontvangen. Hij was dus niet onvoorbereid. Als je dan met zo'n antwoord komt, wek je de indruk dat de zorg om de zorg niet echt aan je besteed is. Reactie geven

Naam *
Email *
Website
Bericht *

ArchiefRubrieken