Eric Leltz  RSS feed    

Zoekzones en integriteit

Maandag 29 september 2008

Twee vergaderingen stonden vandaag op het programma: eerst aan het einde van de middag de agendacommissie, daarna vanaf 19.30 uur de fractievergadering. In de agendacommissie hebben we teruggekeken naar de commissievergaderingen van september en vervolgens de agenda’s voor de commissievergaderingen van oktober samengesteld. Bij de commissie waar ik voorzitter van ben, Ruimtelijke ontwikkeling, kijk ik altijd of er wel voldoende tijd beschikbaar is om het punt goed te bespreken. De tijd die de raadsleden denken nodig te hebben nemen ze toch wel en dan kan de tijdsaanduiding op de agenda maar het beste een goede afspiegeling zijn. In de fractievergadering hebben we de raadsvergadering van aanstaande donderdag besproken. Twee belangrijke punten: de zoekzones en “idee in uitvoering”. Bij de zoekzones gaat het om gebieden in het buitengebied die we aanwijzen als locaties waar op termijn mogelijk gebouwd gaat worden. Een zeer voorzichtige formulering want het is niet zeker of er ooit gebouwd gaat worden maar de mogelijkheid is er wel. Andersom is er meer zekerheid te geven. In een gebied dat niet in een zoekzone ligt, mag niet worden gebouwd. De voorzichtigheid heeft natuurlijk een reden. Er worden veel meer gebieden aangewezen dan waar ooit zal worden gebouwd om grondspeculanten niet wijzer te maken. Immers deze gebieden zijn op termijn veel geld waard. Verder “idee in uitvoering”. Het gaat dan om belangenverstrengeling van raadsleden. Mijn fractie vindt dat dit het aanzien van de Raad schaadt. Maar deze mening wordt niet breed gedeeld. We grijpen donderdag toch aan om hier aandacht voor af te dwingen en ons weer duidelijk te distantiëren van de bestaande praktijken.Reactie geven

Naam *
Email *
Website
Bericht *

ArchiefRubrieken