Eric Leltz  RSS feed    

Zo vrij als een vogel

Maandag 04 mei 2009

eric leltz

Vandaag heb ik twee minuten stil gestaan bij "allen die zijn gevallen voor de vrijheid" zoals dat zo mooi heet. Ik was daarvoor op de voor de stad Ede gebruikelijke plaats: het Mausoleum. Voor een foto van mijzelf op de website van de gemeente had ik drie jaar geleden ook al gekozen voor deze locatie. Ik schreef toen dat ik gekozen heb voor het Mausoleum om daar mee aan te geven dat we met respect voor het verleden naar de toekomst kunnen kijken. De in steen gebeitelde zin `Gesteund door het recht streden zij voor de vrijheid` is mij uit het hart gegrepen. De zwaarbevochten vrijheid van na de tweede wereldoorlog, waar het mausoleum een symbool van is, hebben we in de loop van de tijd verder kunnen uitbreiden. Het is mijn ambitie om iedereen volop van deze vrijheid te laten genieten. Maar die vrijheid heeft ook grenzen. Die grenzen worden bereikt als de ene persoon last krijgt van de gewenste vrijheid van de ander. In het bepalen van deze grenzen ligt een rol voor de politiek. Helaas is vrijheid niet vanzelfsprekend. Niet iedereen is altijd in staat om op eigen kracht te genieten van de vrijheid. Soms zit het tegen en dan heb je even een duwtje nodig. Dan is het goed als er anderen zijn om die steun te geven. Daarom moeten we de vrijheid eerlijk kunnen delen. Mijn missie voor Ede is om er voor te zorgen dat iedereen mee kan doen en haar of zijn talenten zo goed mogelijk kan inzetten. Niemand hoeft ongewenst langs de kant te staan en iedereen telt mee. Het gaat dan over hoe we omgaan met elkaar, hoe we omgaan met de natuur en hoe we omgaan met onze verantwoordelijkheid.

   Reactie geven

Naam *
Email *
Website
Bericht *

ArchiefRubrieken