Eric Leltz  RSS feed    

Windenergie uit Ede

Vrijdag 17 oktober 2008

Komende week wordt de door het edese college gepubliceerde nota “windturbines” besproken in de commissie Beheer Fysieke Omgeving (BFO). Goed dat het college de intenties over duurzame energie opwekking nu eens gaat omzetten in concrete daden. Van belang bij het concretiseren is dat het college zich niet beperkt tot alleen het beschikbaar stellen van de grond waarop de windmolens komen te staan. Nu kunnen en moeten de kansen worden gegrepen. Dit kan door bijvoorbeeld:

  • De edese bevolking te informeren en aan te moedigen om te participeren,
  • Het onder de aandacht brengen van het belang van lokaal beschikbare energiebronnen
  • Gebruik te maken van de zichtlocatie langs de snelweg om de ambitie van Ede op het gebied van duurzame energie te etaleren,
  • Het onder de aandacht brengen van het belang van het duurzame karakter van het bedrijventerrein A12, waar de windturbines komen te staan,

Maak van een bedreiging een kans

Tegenstanders van de windturbines komen vaak met het argument van de esthetiek: “Het ziet er toch niet uit!”. Maar hoorde we dit ook niet toen de eerste windmolens in het land kwamen? Nu zijn deze molens veelal beschermd stadsgezicht, denk aan Kinderdijk of staan ze prominent op ansichtkaarten. Maak van een bedreiging een kans en plaats daarom de windturbines zoveel mogelijk in het zicht zodat iedereen kan zien dat we het als gemeente serieus menen met de alternatieve en lokale energievoorziening. En maak er desnoods fraaie bouwwerken van. En dan kan Rijkswaterstaat wel vinden dat de windmolens afleiden, volgens mij leiden de vele reclameborden langs de snelwegen, en vooral het fraais dat daar op wordt vertoond, veel meer af. En nu ben ik natuurlijk niet de maat der dingen maar ik heb zo het gevoel dat dit voor meerdere mensen geldt. Daar hoef je geen onderzoeker voor te zijn.

Dierenwelzijn

Een ander argument dat in de strijd wordt geworpen snijdt meer hout: “het gevaar van de turbines voor de vogels”. Ik heb mensen die ik nog nooit heb kunnen betrappen op maar één gedachte over het welzijn van dieren, ineens horen opkomen voor de vogels. En volkomen terecht. Laten we daarom leren van de lessen uit Duitsland en Denemarken waar men al veel verder is met de ontwikkeling en plaatsing van windturbines. Dan weet je dat de stand van de turbines en de plaatsing buiten de aanvliegroute van de vogels al heel veel leed kan besparen. Daar tegenover staat dat grote vogels graag onder de mast broeden omdat ze dan beter beschermd zijn tegen gevaar van andere vogels. Slimme vogels dus.

Faciliteren niet exploiteren

Het is de bedoeling dat een externe partij de windturbines gaat exploiteren. Dit is een goede zaak want de gemeente moet faciliteren maar niet exploiteren. En aan de belangstelling van commerciële partijen kun je meteen de economische levensvatbaarheid van de turbines afmeten. De huidige turbines zijn binnen 6 jaar terug te verdienen. In het pakket van eisen aan de exploitant zit dat deze een onderzoek moet doen naar de vogelsterfte in relatie tot windturbines en de edese bevolking de mogelijkheid moet geven om te participeren. Dit is een goede zaak. Het zijn wel slimme vogels daar op het gemeentehuis.

Eind 2011

Als verder bij de overwegingen van het vaststellen van de definitieve keuze van de locatie van de windturbines rekening wordt gehouden met:

  • de grondpositie van de gemeente, wat heeft zij in bezit en wat niet, en
  • met de voortschrijdende techniek want deze gaat razendsnel en omdat de levertijd van de turbines ongeveer 2 jaar is, is dit een pure noodzaak

dan kunnen de windmolens eind 2011 draaien.Reactie geven

Naam *
Email *
Website
Bericht *

ArchiefRubrieken