Eric Leltz  RSS feed    

Werk aan het spoor

Zaterdag 29 mei 2010

 

eric leltz 

 

In de periode van 25 juli tot en met 23 augustus zal Pro-Rail werkzaamheden uitvoeren aan het spoor nabij station Arnhem. Hierdoor is de spoorverbinding tussen Ede-Wageningen en Arnhem “tijdelijk buiten werking”. De werkzaamheden zijn nodig om een betere, snellere en frequentere verbinding te krijgen tussen Arnhem en Nijmegen en tussen Arnhem en Utrecht. In de bouwperiode wordt station Ede-Wageningen een eindstation voor alle treinen uit Utrecht. De passagiers die willen doorreizen naar Arnhem zullen met bussen worden vervoerd. Andersom geldt dat passagiers uit de richting Arnhem en Nijmegen met de bus naar Ede komen.

Volgens de dienstregeling rijden er vanuit station Ede-Wageningen 6 treinen per uur naar Arnhem en komen er 6 treinen per uur aan vanuit Arnhem. Daarnaast zijn er ook doorgaande (internationale) treinen. Een globale schatting is dat er tijdens de spits 500 tot 1000 passagiers in een trein zitten. In een bus kunnen maximaal 60 passagiers. Ook als we er van uitgaan dat een aantal passagiers een alternatief route dan wel een alternatief vervoermiddel gebruiken en we rekening houden met de vakantieperiode, dan zal het aantal bussen dat station Ede-Wageningen extra aandoet toch hoog zijn.

Omdat het bij mijn fractie niet duidelijk is wat de gevolgen van deze passagiersstromen over de weg zijn hebben we hier onder meer de volgende vragen over gesteld aan het college van B&W:

 

  1. Hoeveel personen moeten door deze werkzaamheden per uur met de bus worden vervoerd van en naar station Ede-Wageningen?
  2. Hoeveel bussen komen dan extra aan op station Ede-Wageningen en vertrekken daar?
  3. Wat is de route over Edes grondgebied van en naar station Ede-Wageningen van deze extra bussen?
  4. Welke maatregelen zijn genomen om de overlast voor andere weggebruikers op deze route en aanwonenden van deze route te beperken?
  5. Moeten door de gemeente Ede extra kosten worden gemaakt? Zo ja, hoe hoog zijn deze kosten en kunnen deze op Pro-Rail worden verhaald? 


Reactie geven

Naam *
Email *
Website
Bericht *

ArchiefRubrieken