Eric Leltz  RSS feed    

Weg met al die raadsvergoedingen

Zondag 18 maart 2012

eric leltz

Mijn fractie heeft een initiatiefvoorstel ingediend om per 1 januari 2013 de raadsvergoeding met 10% te verlagen. Hiermee wordt in Ede jaarlijks €72.000 bezuinigd. Daarnaast willen we de wachtgeldregeling afschaffen. Daarmee wordt jaarlijks €47000 uitgespaard.

Ook in Ede is sprake van een diepe economische crisis. In de meerjarenbegroting zijn inmiddels grote bezuinigingen doorgevoerd die vele maatschappelijke instellingen en stichtingen raken. Mijn fractie is zich zeer bewust dat deze bezuinigingen direct en indirect financiële gevolgen hebben voor de inwoners van Ede. Daarom wenst mijn fractie dat ook de gemeenteraad, financieel gezien, de broekriem aanhaalt door middel van het verlagen van de raadsvergoeding.

Daarnaast wil mijn fractie ook dat de wachtgeldregeling wordt afgeschaft. Leden van de gemeenteraad in Ede hebben na beëindiging van het raadslidmaatschap recht op een uitkering. Deze regeling is in de meeste gemeentes allang afgeschaft maar dus nog niet in Ede. Het voorstel is dat met ingang van 1 september 2012 geen uitkering wordt verleend aan raadsleden die de raad van Ede na die datum verlaten. Deze regeling had oorspronkelijk tot doel om financieel een periode van werkloosheid te overbruggen tot een volgende betaalde werkkring is gevonden. Maar de hoogte van de maandelijkse raadsvergoeding van een raadslid geeft aan dat er geen sprake is van een volledige betaalde baan en dat de functie in deeltijd wordt uitgeoefend. Bovendien weet je als je aan het raadslidmaatschap begint dat het voor een periode van 4 jaar is.

Door deze maatregelen kan de gemeenteraad jaarlijks bijdragen aan het mogelijk in stand houden van vele basisvoorzieningen. Bovendien wordt op deze wijze door de gemeenteraad actief vorm gegeven aan het door de gemeente te voeren sobere financieel beleid in de komende jaren en geeft de raad een krachtig signaal af naar de inwoners van Ede dat ook de gemeenteraad bereid is een financieel steentje bij te dragen om de gemeentelijke begroting in de komende jaren op orde te houden.  Reactie geven

Naam *
Email *
Website
Bericht *

ArchiefRubrieken