Eric Leltz  RSS feed    

Warmtevoorziening in Kernhem B

Woensdag 05 augustus 2009

 

eric leltz

 

De gemeente Ede ontwikkelt de komende jaren de nieuwbouwlocatie Kernhem, fase B. In totaal worden in dit project ca. 1.920 woningen ontwikkeld. De gemeente heeft de ambitie om Kernhem op een duurzame manier te ontwikkelen. Recent is er voor gekozen om de wijk door middel van individuele warmtepompen en individuele bodemwisselaars te voorzien van warmte, warm tapwater en koeling. Onlangs heeft de gemeente Ede een scan in de markt uitgezet om inzicht te krijgen in de kosten van het organiseren en het exploiteren van warmtepompen met individuele bodemwisselaars. Een van de gevraagde partijen, Eneco is in samenwerking met het energieadvies bureau Ecofys zeer kritisch op de door de gemeente Ede gekozen optie van individuele warmtepompen met individuele bodemwisselaars. Zo stelt Eneco dat:

  • Gezien de omvang van het project Kernhem is er bij toepassing van individuele bodemwarmtewisselaars een zeer reëel gevaar dat deze elkaar thermisch gaan beïnvloeden. Dit zal resulteren in alsmaar lager wordende temperaturen waarmee de werkelijke COP (coëfficiënt of performance) van de warmtepomp duidelijk achteruit zal gaan,
  • Juist vanwege deze thermische beïnvloeding is het gebruik van bodemwarmtewisselaars ook niet gebruikelijk bij grote projecten (meer dan 650 woningen), 
  • Bij individuele systemen zijn veel boringen nodig (ca. 2-3 per woning). In totaal zouden dit dus ca. 3.800-5.700 boringen zijn waar iedere keer door de kleilaag heen moet worden geboord. Het risico van lekkage van grondwater tussen de kleilagen is hierbij aanwezig waardoor de ondergrond onherstelbaar wordt beschadigd,
  • Provincies staan over het algemeen zeer kritisch ten opzichte van het gebruik op grote schaal van bodemwarmtewisselaars,
  • Open bron systemen zullen voor een project van deze omvang zowel milieutechnisch als economisch beter presteren dan bodemwarmtewisselaars,
  • Open bron systeem kennen niet het door Ecofys voor Kernhem groot geachte risico van uitkoeling van de bodem waardoor het milieurendement daalt en de energiekosten voor de bewoners stijgt.

Naar aanleiding hiervan hebben wij de wethouder gevraagd wat zijn visie is op de door Eneco en Ecofys genoemde problemen, op welke wijze bij de keuze voor warmtepompen met individuele bodemwisselaars rekening is gehouden met de genoemde problemen en hoe deze problemen worden ondervangen.

     Reactie geven

Naam *
Email *
Website
Bericht *

ArchiefRubrieken