Eric Leltz  RSS feed    

Warmte in Kernhem

Woensdag 17 december 2008

Het lijkt de laatste dagen wel alsof iedere zucht uit de bevolking tot raadsvragen moet leiden. Eerst was er Gemeentebelangen met raadsvragen over restwarmte en daarna het CDA met vragen over drugsoverlast in Ede oost.

warmtecentrale

Wat de warmtecentrale betreft heeft mijn fractie ook vragen gesteld maar gewoon rechtstreeks via de mail aan B&W. Het bestemmingsplan voor Kernhem kan voorlopig niet worden vastgesteld. Begin december heeft de Raad van State de gemeentelijke goedkeuring voor de warmtecentrale aan het Hogewoud geschorst. En deze warmtecentrale vormt een onderdeel van het bestemmingsplan. Hoewel het gaat om een voorlopige voorziening die vooruitloopt op de uitspraak van de bodemprocedure die in januari 2009 wordt verwacht, is het niet onmogelijk dat de warmtecentrale op die plek moet verdwijnen. Het is ook nooit de bedoeling geweest dat de warmtecentrale er in deze vorm zou komen: midden in de wijk en vlak voor een school. Het is uit nood geboren en de centrale is dan ook opgezet als tijdelijke voorziening. En dat is te zien. In de oorspronkelijke opzet zou de wijk warmte ontvangen van de Enka fabriek. Het ging om restwarmte die vrij kwam bij het productieproces. Milieuvriendelijk en dus passend bij de oorspronkelijke milieuambities van de wijk. Maar toen de Enka fabriek haar deuren moest sluiten was er dus geen productie meer en konden de plannen meteen in de ijskast. Maar daarmee is het idee van restwarmte nog niet van tafel. Dichtbij Kernhem staat zuivelproducent Vika. Dit bedrijf onderzoekt op dit moment de haalbaarheid van een biomassacentrale waarmee ze in haar eigen elektriciteit behoefte kan voorzien. De bij de productie vrijkomende restwarmte kan elders worden ingezet. En misschien dus ook wel in de wijk Kernhem. Precies zoals de gemeente bij de bouw van Kernhem voor ogen stond. Maar juist daar zit een belangrijke mentale blokkade. Want dat is toen goed misgegaan en het vormt een belangrijke oorzaak van de huidige problemen met de warmtecentrale in Kernhem. En daar wordt het gemeentebestuur liever niet al te vaak aan herinnerd. Maar toch zijn de mogelijkheden te mooi om links te laten liggen. De plannen van Vika zitten nog in de planfase maar de ontwikkelingen zijn toch interessant genoeg om te volgen. Nog dit jaar komt Vika met een rapport. Dit rapport zal in de eerste plaats een antwoord moeten geven op de vraag of een biomassacentrale een oplossing is voor de energievoorziening van Vika. Als dat zo is dan worden antwoorden op vragen als:

  • Hoeveel restwarmte is beschikbaar?
  • Waar kan deze elders worden ingezet?
  • Welke garanties over de levering kunnen worden afgegeven?
  • Waarmee wordt de biomassacentrale gevoed?
  • Hoe is de aanvoer van deze brandstof?

relevant.

Eerst moet dus de eerste vraag worden beantwoord. In die context zijn de recent gestelde raadsvragen van de fractie van Gemeentebelangen nog wat voorbarig.
Uit maatschappelijk oogpunt vindt de fractie van GroenLinks/PE het een morele plicht van B&W om met alle betrokken partijen rond de tafel te gaan zitten om in ieder geval de mogelijkheden te onderzoeken. En laat het verleden dan geen blokkade zijn maar juist een leerpunt. En kijk ook naar de toekomst want goed geïsoleerde huizen hoeven helemaal niet zoveel warmte van buiten te ontvangen. En is de restwarmte dan nog wel nodig? Maar hoe dan ook het idee van restwarmte is wellicht een kans waarbij de bewoners van Kernhem A, Vika, de gemeente en het milieu alleen maar kunnen winnen. En dan is het de moeite waard om dit te onderzoeken.Reactie geven

Naam *
Email *
Website
Bericht *

ArchiefRubrieken