Eric Leltz  RSS feed    

Waanzin!

Maandag 18 januari 2010

               

 

 

Met het woord “waanzin” typeerde de directeur/bestuurder van Cultura volgens de lokale omroep de vragen die mijn fractie samen met D66 heeft gesteld over de mogelijke belangenverstrengeling bij zijn organisatie. En inderdaad wordt met dat woord goed en kernachtig mijn gevoel over de situatie weergegeven.

Wat is het geval? In 2008 heeft de gemeente Ede aan de Stichting Cultura (van ondermeer het theater en de bibliotheken) opdracht gegeven om de gemeentelijke sport-en cultuurpas te ontwikkelen. De Stichting Cultura heeft de uitvoering van de ontwikkeling uitbesteed.

Uit informatie van het bedrijf WenO-online blijkt dat dit bedrijf in begin 2009 de software van de sport-en cultuurpas in Ede heeft geïntroduceerd en in april 2009 de sport- en cultuurpas heeft geïnstalleerd. Uit informatie van de Kamer van Koophandel blijkt dat WenO-online drie vennoten heeft:

  1. een van deze vennoten is momenteel directeur/bestuurder van Cultura.
  2. een ander vennoot is de zoon van de directeur/bestuurder en
  3. uit informatie op www.cultura-ede.nl blijkt dat de derde vennoot werkzaamheden verricht in Cultura ten behoeve van en in dienst van Cultura. 

Hoewel het voor mijn fractie duidelijk is dat dit “over de rand is”, besef ik ook dat mijn fractie niet de maat der dingen is. Zeker niet als het gaat om integriteit in Ede. We hebben daarom de volgende vragen aan het college voorgelegd:

 

1.     Is het college van B&W bekend dat de directeur/bestuurder van Cultura via Cultura aan zichzelf de betreffende opdracht heeft verleend?

a.     Zo ja, wat vindt het college van B&W van deze handelswijze?

b.     Zo nee, wat vindt het college van deze handelswijze?

2.     Kunnen Cultura en de gemeente Ede de benodigde onafhankelijke afstand bewaren tot het betreffende commerciële bedrijf?

3.     Bent u van mening, dat bij deze besteding van gemeenschapsgelden belangenverstrengeling heeft plaats gevonden, in ieder geval de schijn van belangenverstrengeling bestaat?

a.     Zo ja, welke activiteiten gaat u in de richting van de stichting Cultura c.q. de Raad van Toezicht van Cultura, ondernemen?

b.     Zo nee, waarom niet?  

4.     Als u van mening bent dat hier sprake is van belangenverstrengeling dan wel de schijn van belangenverstrengeling, welke actie gaat u dan ondernemen om dit soort zaken te voorkomen bij instanties waar de gemeente een subsidierelatie mee heeft in het algemeen en bij Cultura in het bijzonder?

 

Aan de hand van de antwoorden zullen we kijken hoe we hiermee verder gaan en welke gevolgen dit moet hebben voor zowel de directeur/bestuurder, de raad van toezicht en wellicht het college.

In bijgaand filmpje is een uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Centraal Gelderland te zien. Het gaat om de inschrijving van WenO-online.

     Reactie geven

Naam *
Email *
Website
Bericht *

ArchiefRubrieken