Eric Leltz  RSS feed    

Voorbereiden van de raadsvergadering

Maandag 12 november 2007

Vandaag ging het fractieoverleg over de raadsvergadering van afgelopen donderdag en van komende dinsdag. Naar aanleiding van de algemene beschouwingen die donderdag zijn uitgesproken door iedere fractievoorzitter heeft het college een reactie gegeven en zijn moties en amendementen ingediend. In totaal 5 moties en 2 amendementen. Niet echt veel als je het vergelijkt met voorgaande jaren. We waren hier ook snel klaar mee. De moties die we zelf hebben ingediend over de problemen met bouw projecten en over een egalisatiefonds voor de WMO steunen we vanzelfsprekend. De andere moties gaven meer discussie. Het gering aantal ingediende moties heeft te maken met de degelijke en ruime begroting waardoor dit jaar veel kan worden geïnvesteerd in de samenleving. De wensen van de partijen zijn behoorlijk tegemoet gekomen. Ook wat GroenLinks/PE betreft. Zoals ons motto is “groen en gedreven, sociaal samenleven” zien wij graag investeringen in het milieu en in mensen. En juist hierin wordt het komende jaar veel geïnvesteerd. Het gaat goed maar dat is geen reden om achterover te leunen. Juist dan moet je reflecteren op wat je doet en nagaan waarom de zaken goed gaan en hoe we dit kunnen laten voortbestaan. Een van de agendapunten voor de vergadering van morgen is de rapportage van de vertrouwenscommissie over de voordracht in de vacature van de nieuwe burgemeester. Als lid van de vertrouwenscommissie heb ik de fractie ingelicht over hoe de procedure in de vergadering in zijn werk gaat. Hier is een vrij ingewikkeld protocol voor met een deel besloten vergadering en een deel openbaar. Morgen wordt ook de naam van de te benoemen burgemeester openbaar gemaakt. De leden van de vertrouwenscommissie hoeven dat geheim dan niet meer voor zich te houden.Reactie geven

Naam *
Email *
Website
Bericht *

ArchiefRubrieken