Eric Leltz  RSS feed    

Voor wie wil stemmen …. maar dit zelf niet kan

Woensdag 24 februari 2010

 

eric leltz

 

Op 3 maart aanstaande zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Dat kun je moeilijk zijn ontgaan zeker na de val van het kabinet. Want of we dat als lokale politici nu leuk vinden of niet, de door de val noodzakelijke verkiezingen voor de 2de kamer op 9 juni aanstaande werpen hun schaduw al vooruit.

Op 3 maart wordt er weer gestemd met het rode potlood. Het beleid van de overheid is er op gericht dat haar inwoners zoveel mogelijk kunnen deelnemen aan het maatschappelijk leven. Het zelfstandig uitbrengen van je stem hoort daar wat mijn fractie betreft zeker ook bij. Maar het gebruik van het rode potlood heeft tot gevolg dat juist de inwoners die visueel gehandicapt zijn, geen mogelijkheid meer hebben om zelfstandig hun stem uit te brengen. Zij zijn aangewezen op het geven van een volmacht of het meenemen van iemand in het stemhokje, om hen te helpen. Omdat mijn fractie vindt dat iedereen recht heeft om de stemkeuze voor zichzelf te houden, hebben wij al eerder aan het college gevraagd om te onderzoeken of het ook in Ede mogelijk is dat blinden en slechtzienden zelfstandig en in vrijheid hun stem kunnen uitbrengen. In de gemeenten Renkum en Ermelo is dit bijvoorbeeld al mogelijk. Uit een onderzoek uitgevoerd door de federatie Slechtzienden en Blindenbelang, blijkt dat de doelgroep deze manier van stemmen hoog waardeert. Natuurlijk moeten hierbij de kosten in het oog worden gehouden. Het gaat dan niet alleen om de zogeheten “out of pocket” kosten van wellicht een aangepast stemsysteem maar ook om de inspanning die de visueel gehandicapte moet doen om bij het aangepaste stembureau te komen. Een reis naar een andere wijk of dorp terwijl het “eigen” stembureau om de hoek zit, is natuurlijk geen elegante oplossing.

Het college heeft inmiddels geantwoord dat het zelfstandig uitbrengen van de stem voor blinden en slechtzienden op 3 maart nog niet mogelijk is omdat daaraan voorwaarden zijn verbonden zoals een andere opmaak van het stembiljet. Het ontbreekt nu aan tijd om dit nog voor Ede te regelen. Jammer dat het op korte termijn niet is gelukt en we moeten ons dan maar richten op 9 juni. Al komt deze datum snel. Overigens kunnen visueel gehandicapten kiezers in Ede zich wel laten informeren via de website www.uheefthetvoorhetzeggen.nl . Hierop is de kandidatenlijst via de kiestelefoon af te luisteren.

Toch blijft het voor mijn fractie belangrijk dat ieder zijn stem kan uitbrengen. En naast blinden en slechtzienden zijn er ook nog andere groepen die problemen ondervinden bij het uitbrengen van hun stem. Denk aan mensen die slecht ter been zijn en moeilijk het stembureau kunnen bereiken. Daarom kunt u als u om welke reden dan ook niet in staat bent om op 3 maart zelf naar het stembureau toe te gaan contact met ons opnemen. We komen u dan gewoon halen zodat u gebruikt kunt maken van uw democratisch recht om te stemmen.

    Reactie geven

Naam *
Email *
Website
Bericht *

ArchiefRubrieken