Eric Leltz  RSS feed    

Voor de muziek uit

Dinsdag 15 december 2009

     eric leltz

Vorige week sprak ik op het congres van de VCP met als titel “de dag van de belangenbehartiger”. Mijn verhaal ging over de veranderingen in de maatschappij en de gevolgen hiervan voor de rol van de belangenbehartiger. Het gaat in het leven om kwaliteit. Maar omdat kwaliteit lastig te meten is hebben we een afgeleide gevonden: kwantiteit. Immers ‘meer’ of ‘minder’ is gemakkelijk te meten dan ‘beter’. De veiligheid in een uitgaanscentrum wordt dan bijvoorbeeld afgemeten aan de hand van het aantal uitgeschreven bonnen. Een gevolg kan zijn dat preventieve maatregelen het moeten afleggen tegen repressieve maatregelen. Immers met die laatste voldoe je wel aan de “smart” doelen en met de eerste niet. Dus met het uitschrijven van 64 bonnen heb je bijvoorbeeld wel voldaan aan de opdracht en met het uitschrijven van 10 bonnen niet. Maar of het ook veiliger is? Hier moeten belangenbehartigers tegen durven ageren. Laat je niet in een hoekje drukken. Ik heb ook aangegeven dat belangenbehartigers zich breder moeten oriënteren en niet alleen oog moet hebben voor hun eigen belang maar ook voor dat van een ander. Dat betekent niet alleen dat ze op zoek moeten naar coalities met organisaties met dezelfde belangen maar ook moeten kijken of er organisaties zijn die in het verlengde van hun belang kunnen meevaren. Als voorbeeld gaf ik de minder-validen die strijden voor de toegankelijkheid van voorzieningen. Als je dat breder beziet en bijvoorbeeld kijkt naar een goede doorgang op het trottoir, dan deel je dat belang met moeders en vaders achter de kinderwagen of mensen met een rollator. Zoek deze mensen op en draag het gezamenlijk belang uit. Je staat dan sterker en breder zal daardoor een wethouder eerder kunnen overtuigen. Ook heb ik gewezen op het inbrengen van specifieke argumenten. Te vaak hoor ik argumenten die onvoldoende onderscheidend zijn. Als voorbeeld gaf ik de komst van een kerk van het Leger des Heils in een wijk. Kom dan niet aan met argumenten die evengoed ook voor andere wijken gelden. Daar kan een verantwoordelijk wethouder niets mee omdat de kerk hoe dan ook ergens in de gemeente een locatie moet vinden. Met argumenten die ook voor andere wijken gelden los je niet alleen niets op maar je duwt een oplossing alleen maar verder weg. Immers als een wethouder deze argumenten accepteert dan kunnen bewoners elders in de gemeente ook deze argumenten gebruiken en komt de kerk er nooit. Zoek daarom naar specifieke argumenten. Ik zie nog te vaak dat belangenbehartigers vol zijn van het opkomen van hun belang en dan niet zien dat ze een beetje voor de muziek uitlopen en dat een ander eerst nog overtuigd moet worden van dat belang. En als die overtuiging bij een ander te lang op zich laat wachten raken de belangenbehartigers gedemotiveerd en haken ze misschien af. En dat is wel het laatste dat je wil. Immers de samenleving kan niet zonder belangenbehartigers.  Reactie geven

Naam *
Email *
Website
Bericht *

ArchiefRubrieken