Eric Leltz  RSS feed    

Vluchtelingen

Dinsdag 12 januari 2016

eric leltz

Volgens Marcel Boogers, hoogleraar innovatie en regionaal bestuur aan de Universiteit Twente moet de landelijke overheid maar beslissen waar nieuwe asielzoekerscentra's (AZC's) komen. Dit omdat het gemeenten nauwelijks lukt om extra opvangplaatsen te regelen, terwijl de instroom van vluchtelingen alleen maar zal toenemen.

Het klinkt logisch, als het op lokaal niveau niet lukt, dan moet het maar op boven lokaal niveau worden geregeld. Maar het gaat voorbij aan waar het eigenlijk om draait: de acceptatie van een AZC in de lokale gemeenschap. Vanuit Den Haag een AZC toewijzen maakt het werk voor de lokale bestuurders, met de burgemeesters voorop, ogenschijnlijk iets gemakkelijker. Zij kunnen er op wijzen dat ze ook maar een opdracht uitvoeren. Maar de weerstand onder de bevolking zal er niet minder om zijn. Inspraakavonden kunnen dan alleen nog maar over de invulling gaan en niet meer over de kwestie zelf. Dit voedt de frustratie dat inwoners niets meer te zeggen hebben omdat besluiten er "van bovenaf" gewoon worden doorgedrukt.

Het is altijd beter om besluiten zo dicht mogelijk bij de inwoners te nemen. Zelfs als het daar wat lastig ligt. Centraal is al besloten dat Nederland vluchtelingen opneemt. Het gaat dan nog over de verdeling over het land. Laat iedere regio deze verdeling op bestuurlijk niveau bespreken. Sluit hierbij aan bij de al bestaande regionale samenwerkingsverbanden zodat verder wordt gekeken dan alleen de eigen gemeente. Vervolgens kan op politiek niveau, lokaal en dus dicht bij de inwoners, over het hoe, wat en waar worden gesproken.

Dan moet het lokaal bestuur wel daadkrachtig zijn en mogelijkheden hebben om in te kunnen spelen op specifieke situaties. Daarnaast moet het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) niet blijven hangen in de efficiency kramp. Kijk niet alleen door de financiële bril maar weeg ook de beleving van de inwoners mee en accepteer kleinschalige opvang. Daar zijn het lokaal bestuur en de lokale samenleving erg mee geholpen.

En is dit gemakkelijk? Nee, natuurlijk niet! Daar ligt een uitdaging voor het lokaal bestuur.Reactie geven

Naam *
Email *
Website
Bericht *

ArchiefRubrieken